Bildiğim kadarıyla ÖYP kapsamında atanıp 35. madde ile başka bir üniversitede görevlendirilen araş. görevlileri doktoralarını tamamladıktan 1 ay sonra kadrolarının bulundukları üniversitelere dönmek zorundalar. Bu araş. görevlilerine yard. doç. kadrolarına atanmada öncelik tanınıyor.
Fakat kendi bünyesinde doktora programları bulunan üniversitelere atanan ve doktora eğitimlerini aynı üniversitelerde tamamlayan araş. görevlileri için prosedür nasıl işliyor? Bu durumdaki kişiler görevlendirme olmadığı için senet imzalamıyorlar sanırım. Bu durumda zorunlu hizmet yükümlülüğü de ortadan kalkıyor. Ayrıca bu kişilerin aynı üniversitede yard. doç. kadrolarına atanmalarında diğerlerinde olduğu gibi belli öncelikler söz konusu mu?