"Adayların mezun oldukları alanlardaki başvurularında söz konusu puanlar arasında 10 puana kadar yüzdelik oranlarını artırmaya veya eksiltmeye ve ÖYP puanını % 10’a kadar artırmaya YÖK Yürütme Kurulu yetkilidir."

Yani öyp puanımızı 10 puan arttırıp azaltabiliyorlarmı,öyleyse bu neye göre yapılıyor?