Selamlar,

"35. madde ile görevlendirmem yapıldı ve senet imzalayacağım. Senette kafamı karıştıran bir nokta var:
Taahhüdün ihlali halinde Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünün yapmış olduğu bütün masrafların……………………………..TL. kadar olan kısmını, ayrıca bu masrafların sarfı tarihinden tediye tarihine kadarki en yüksek mevduat faizi, mecburi hizmetin ifası taahhüdün ihlali halinde bunun yekününden ifa edilen mecburi hizmet düşüldükten sonra ifa edilmeyen mecburi hizmet süresine orantılı olarak isabet eden ve Rektörlükçe yapılan masrafların ……………………….. TL.ya kadar olan kısmının %50 fazlasını "
Doktora için brüt maaş çarpı 48 olarak hesaplandığını biliyorum (bir de yüzde elli faizi), kafamı karıştıran nokta, tutar yazmak için iki tane boşluk koymuşlar, ikisine de aynı mmiktarı mı yazacağım? (brüt maaş çarpı 48)

Yardımcı olabilirseniz sevinirim.