Bir konu hakkında kanaatimi belirtmeden önce -yanlış anlamaların önüne geçmek için- köklü bir üniversitede araştırma görevlisi olarak görev yaptığımı özellikle belirtmek isterim.

YÖK, 03.11.2011 tarihinde bazı kararlara imza atmıştır. Kanaatimce TOEİC sınavının geçerliliği hariç -alınan kararlarda süreklilik ilkesinin çiğnendiğini göz önünde bulundurmazsa- almış olduğu kararlar makul karşılanabilir.

Özellikle ve özellikle belirtilen kişilerden %3'lük puan kesintisi, başkalarının mağdur olmaması için yerinde bir karardır.
Fakat alınmış olan bu kararların uygulanmasına dair herhangi bir açıklama yapılmadı ve bu açıklama yapılmadığı halde bazı üniversiteler TOEİC puanı hakkında alınmış karar dolayısıyla bazı araştırma görevlilerinin görevlerine son vermişlerdir.

Bununla beraber %3'lük kesinti yapılması yönünde alınmış olan kararında nasıl uygulanacağı hakkında herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Bu tip bir uygulamanın makul olduğunu belirtmekle birlikte bu uygulamanın süre sınırı olmadan (yani mesela 1 yıl süreyle %3 puan kırılıp ardından tekrar normal puanlama yapılması) ve bu karar geri dönük olarak da uygulanması halinde tam bir hukuk katliamına şahid olacağız. Çünkü forumda gördüğüm kadarıyla başka arkadaşların da belirttiği gibi önceden cezai müeyyideye sahip olmayan birşey daha sonra cezai müeyyideye tabi tutulursa bu karar geriye doğru işlemez. Mesela (bu sadece konunun anlaşılması için bir örnektir) bir ülkede cinayet yasak değilse ve daha sonra yasaklandıysa bu karardan önce cinayet işleyen kimseler bu karara istinaden suçlanamaz, cezalandırılamaz. Çünkü o kişi cinayeti işlediği zaman bu fiil suç olmadığı için yapmış ve hukuka güvenmiştir.

Burada da aynı durum söz konusudur. Şayet bu karar önceki atamalar esnasında alınmış olsaydı, bugün herhangi bir sebeple istifa etmiş olan arkadaşlarımız iki defa düşünecek ve ona göre kararlarını vereceklerdi.

Yönetici arkadaşlarımızdan YÖK'e gidip 03.11.2011 tarihindeki kararlar hakkında bilgi alan arkadaşlarımızın olduğunu okudum forumdan. Bu konu hakkında bilginiz varsa mağdur arkadaşlarımızı bilgilendirmenizi istirham ediyorum.