Bir myo' na okutmanlik sinavi icin girip kazandiktan sonra o yüksekokulda mi göreve baslariz yoksa rektor bizi baska bir bolume aktarabilir mi?