Ankara Üniversitesinde Tömerde Türkçe okutmanlık çalışma koşulları nasıl? Maaşları nasıl? Sınavda neler soruluyor?