Sayın meslektaşlarım öncelikle hepinizi selamlıyorum.

Ben bir devlet üniversitesinde Yrd.Doç.Dr. olarak görev yapmaktayım (Adalet MYO)
Hukuk fakültesi mezunu olup, bitirdiğim doktora programının ismi "Uluslararası Ticaret ve Avrupa Birliği Hukuku"dur.
ÜAK, 2016 Aralık dönemi doçentlik sınavından itibaren Hukuk Temel Alanı kriterine ilaveten bilim alanı kriteri de getirmiştir.
Hukuk temel alanı başlığı altında 14 bilim alanı (Anayasa,Ceza, İdare, vs) sayıp; adayın doktorada mezun olduğu bilim alanından müracaatını şart koşmaktadır.

Ancak benim mezun olduğum ""Uluslararası Ticaret ve Avrupa Birliği Hukuku" doktora programı, bu 14 bilim alanı içerisinde sayılmamıştır.
Benim bu noktada siz değerli meslektaşlarıma sorum: bu düzenleme ile hukuk doçentlik alanı benim için kapanmış mıdır ?
(Konuyla ilgili, YÖK ve ÜAK a yazılı olarak iki kez müracaat etsem de bugüne kadar hiçbir cevap alamadım.)