Sayın hocalarım merhaba,

ÖĞRETİM ELEMANI OLARAK ÇALIŞAN/ÇALIŞMIŞ OLANLARIN MERKEZİ SINAV MUAFİYETİ

Muafiyet

MADDE 14 – (1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

Buna göre, yükseköğretim kurumlarında halen veya daha önce çalışmakta iken görevlerinden herhangi bir şekilde ayrılanlar, yeniden devlet veya vakıf üniversitesi ayrımı olmaksızın öğretim elemanı kadro ilanlarına başvurmaları halinde kendilerinden ALES puanı aranmaz.

Bu durumda olan kişilerin puanları, mezkür yönetmeliğin 6/1-b maddesinin son cümlesine göre ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında 70 olarak belirlenmektedir.

Sorum şu:

Başvurulmak istenen üniversitenin asgari ales puan şartı diyelim ki 80, öğr. gör. olarak çalışan biri bu kadroya başvurmak istediğinde muafiyet yine de geçerli olacaktır değil mi? Genelde asgari olarak 70 belirleniyor fakat üniv senatosu bunu yükseltebiliyor.

Fakat kişi Öğr. Gör. olarak çalışıyor olduğu için merkezi sınav şartı aranmayacak yada min.80 ise 80 olarak kabul edilecek? Yoksa başka bir durum mu ben mi yanlış anlıyorum. Benim için çok önemli gerçekten.

Teşekkür ederim şimdiden cevaplarınız için.