Merhaba;

Yüksek Öğretim Kanunu'nun 39. maddesinin son fıkrası "Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarındaki Yüksek Öğretim Kurumlarından resmi davet alan öğretim elemanlarına 3 yılı aşmamak ve bütün özlük hakları saklı kalmak üzere üniversite yönetim kurulunun kararı ve Milli Eğitim Bakanlığının onayı ile aylıklı izin verilebilir." şeklindedir.

Öğretim görevlileri bu fıkra hükümlerine göre Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarındaki Yüksek Öğretim Kurumlarından resmi davet alması halinde 3 yıl süre ile aylıklı izin alabilir mi?

Bu fıkra hükümlerine göre görevlendirme "YURTİÇİNDE VE DIŞINDA GÖREVLENDİRMELERDE UYULACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK" hükümlerine tabi midir?

Bu madde hükümlerine görev yurtdışında görevlendirilecek personele yüklenme senedi veya mecburi hizmet yüklenebilirmi?

Selamlar, teşekkürler.