Kıymetli Arkadaşlarım.
Danışman zulmüyle ben de karşı karşıyayım ve ne şekilde yol izleyeceğimi kestiremiyorum.
2016 Haziranda danışman atamam yapıldı. Gece gündüz çalışarak 2016 eylülde tezin yarısını yazdım. 2017 haziranda da tezimi tamamladım. 9 ay içerisinde hoca tezimden bir satır bile okumadı. Aradığımda sürekli güzel iyi vs. sen yaz bitir diyordu. Haziranda tezi bitirince okur gibi, ilgilenir gibi yaparak beni fazlasıyla oyaladı. 9 ay önce gönderdiğim yerlerle ilgi 2 sayfa okuyor 20 gün cevap vermiyordu. Dersim çok, programım yoğun, bilgisayarım bozuk vs. ve sonuç olarak yaz dönemi savunmaya beni sokmadı. Memur olduğum için atamam başka şehire yapılmıştı. Sırf tezimi okusun diye 900 km yol giderek hocayla görüştüm. (Tezi tabiki okuyordu ancak kaplumbağa misali yol alıyorduk.) 2017 Aralık başında tezimi okudu ve savunmaya girecek hale tezi getirdik.
Ben çok şükür kurtuluyorum derken tezi bir de prf. ??? e mail atmamı, eğer o prf.onaylarsa danışmanım olan hoca kendisinin de tezimi savunmaya verebileceğini söyledi. Böyle saçma bir oyalama yöntemiyle beni oyaladı ve tez savunma için son güne kadar geldi ve başvurumu yapmadı. Ben kendisine ısrarla kusurum olup olmadığını, benden memnun olup olmadığını sorduğumda hayır memnunum dediği halde güz savunmaya da tezimi sokmadı. Danışmanımı dekana, sosyal bilimler bölüm başkanına, Anabilimdalı başkanına, rektörlüğe şikayet ettim. İpler tamamen koptu.
Bana danışman değiştirebileceğim yazısı geldi. Bir hocamla konuştum. Danışman değişikliği için imza attı ancak benim danışman beni bırakmayı kabul etmediği için kurulda toplanan hocalar eski danışmanıyla çalışmasına devam etsin şeklinde karar verdiler. O kararı veren hocalar baden öğrenciyi başkasına vermiyorsun niye tezini savunmaya sokmuyorsun da dememişler. Ben danışmanımı bimere şikayet ettiğim için de komple beni cezalandırmaya karar vermişler. Bunları içerideki akademisyenden öğreniyorum.
Danışmanım bitmiş tezimi savunmaya vermiyor. Danışmanlığımdan çekilmiyor. Bimer'e yazıyorum cevap olarak rektör sen .... fakültesindesin biz o fakülteye karışmıyoruz şeklinde saçma cevap veriyor. DANIŞMANIM GÖREVİNİ ALENEN KÖTÜYE KULLANIYOR. Bu durumu kendisine iadeli postayla gönderdim cevap vermedi. Sosyal bilimler müdürüne ve rektöre de gönderdim. Bana kibarca sen defol git başka üniversitede tez yaz diyorlar. İyi de Emeğim ne olacak???
Mahkemeye versem sonuç ne olur???


Danışmanıma iadeli şu dilekçeyi gönderdim.
Yrd. Doc. Dr. .............. Hanım’a!

Konu: Tez savunmamı yapabilmemle ilgli

Kıymetli hocam. 2018 yılının sizlere sağlık, sıhhat ve afiyetler getirmesini dilerim. ...... numaralı öğrenciniz olarak sizde yüksek lisans tezi yapmaktayım. 2016 haziran ayında danışmanlığıma başladığınız tezimizin ilk olarak 25.08.2016 tarihinde yaklaşık .... sayfadan oluşan ilk iki bölümünü ve 07.06.2017 tarihinde de tezin tamamını sizlere mail olarak attım. 2017 yaz dönemine savunmaya girmeyi talep ettiğimde bilgisayarınızın bozuk olduğunu, çok yoğun olduğunuzu, yıllık izine çıkacağınızı söyleyerek benim tezimi okuyamadınız ve gerekli düzeltmeleri yapamadık. Bu sebeple yaz dönemine tezimi komisyona sunmadınız.

2017 ocak ayına rahat rahat tezinizi yetiştiririz dediniz. Bu zaman zarfında çok yoğun olduğunuzu söyleyerek tezimin tamamını ancak aralık 2017 başında okuyabildiniz. Tüm istediğiniz düzeltmeleri yapıp sizlere gönderdiğim tezimi Prf. Dr. ....... Bey’e de mail atmamı istediniz. Dilekçemin verilmesini sizden istediğimde danışmanım siz olduğunuz halde ..... Bey’den cevap beklediğinizi, o onaylamadan savunmaya giremeyeceğimizi söylemektesiniz.

Ocak ayında da savunmamı yapamama durumuyla karşı karşıyayım. Mağduriyetimin önlenmesi ve yasal mevzuat gereğince savunmamı sunabilmem için gereğinin ivedi olarak yapılmasını ve anasayadan doğan hakkım gereğince tarafıma ivedilikle bilgi verilmesini arz ederim.