Türkiye üniversitelerinin dünya sıralamasındaki yerleri düştükçe, bu üniversitelerdeki bazı görevlilerin ilkel davranışları da ortaya çıkıyor. İdiokrasi, hastalık gibi, Türkiye üniversitelerini ele geçirmiş. Bağırıp çağıran memurlara tam alıştım derken bu seferde enstitüden evrak göndermeyen memur modeli türedi. Ey sendikalar, siz bu insanların hakkını koruyorsunuz ama biraz olsa da denetleyin. Biz insanlara saygılı bir kurumuz ama memurlarımız kamuda nasıllar, diye düşünün. Bu seviye düşüklüğünün nedeni olan denetimsizlik boşluğunu biraz siz doldurun. Ben görevimi yapmayayım ya da birilerine takayım nasıl olsa arkamda sendika var. Bu mu örgütlü toplum ilkeniz. Orman kanunları çerçevesinde örgütlenmek mi? Biraz adam edin şu memurlarınızı.