Bilim bir senfoni orkestrasıdır. Bilim insanları bu orkestranın her bir
enstrümanı veya sanatçısıdır. Bir çok sesliliğin ortak bir ahenk içinde
verdiği tek bir tını gibidir. Ve demokrasi de bu değil midir?

Prof. Dr. Hülya Güven, Prof Dr Ayşegül Demirhan , Prof. Dr. Birgül
Ayman Güler, Araştırma görevlisi Emre Can Demircioğlu , Prof Dr. Günseli
Naymansoy , Prof. Dr. Hamit Hancı konuşmacılar arasındaydı. Ben Luxembourg
Üniversitesinde Ordinaryüs Prof. Ruşen Ergeç 'in ve diğer konuşmacıların
anlattıklarını toparlamaya çalışacağım.

Mobbing yasada yer almasa bile hakaret, özel hayatın gizliliğini
ihlal, ifade özgürlüğünün engellenmesini içerir. Öğrenilmiş çaresizlik ,
tükenmişlik depresyonu geliştirir. Kişide aidiyat duygusu kaybolur. Bilim
insanları güçlerinin farkında değil, korkunun etkisindeler.

Mobbing günü kurtarma ve korku kültürü ile yapılıyor. Yetkinliği ve
bilgisi olmayan insanlar, mobbinge uğrattıkları kişilerin kendisini
sorgulamasını ve güvensizliklerini geliştiriyorlar. Gücü eline alan
yaptıklarının başkasına ne zararı olacağını düşünmüyor.

Meslektaşlarına yapılan mobbinge akademisyenlerin sesiz kalması ya da
desteklenmesi çok daha yıpratıcı. Ve buna dayalı olarak hak arayamamak.
Denetim ve hak arama mekanizmalarının yeterince çalışmaması. Rektörlerin
YÖK yasası nedeniyle mutlak egemenliklerinin olması. İyi niyetli olmayanlar
tarafından tehlikeli olabilmesi. Kaynakların eşit dağıtılmaması. Yönetime
yakın üniversitelerin bundan daha çok pay alıyor olabilmesi. Bilgi edinme
ve araştırma hakkının yeterince kullandırılmıyor olması veya istenilen
kadar olmaması.

Cinsiyet ve ırk ayrımcılığı. Kadınların bilimden uzaklaştırılması,
pasif görevlere getirilmesi ve kadınlara daha düşük ücretler verilmesi.
Eğitim alma ve verme hakkının yöneticiler tarafından engellenmesi.
Üniversitelerde seçme ve seçilme hakkının demokratik olmaması . Biat
kültürünün yerleşmiş olması gibi...

Avrupa'daki mahkemelerin bireylerin yaptıkları mobbing nedeniyle, bunu
engellemeyen devleti de sorumlu tutması ise çözümlerden biri.

Bilim insanlarının önünün açılması ümidiyle...

MOBBİNGDER