EĞİTİMİN AMACI: Katılımcıları, Mobbing konusunda eğitim verebilecek düzeye ulaştırmaktır.

EĞİTİMİN SÜRESİ: İki gün (2-3 Kasım 2013). Eğitimler, her iki günde de 9.00-18.00 saatleri arasında yapılacaktır.

KİMLER KATILABİLİR: Mobbing konusunda bilgi sahibi olmak isteyen, eğitim vermek isteyen, herkes katılabilir.

EĞİTİM SONUCUNDA ELDE EDİLECEK KAZANIMLAR: Bu eğitimi alanlar mobbing konusunda uzmanlaşmakta, mobbing vakıalarını analiz edebilir düzeye ulaşmaktadırlar. Bu eğitime katılanlar, Mobbing konusunda eğitim verebilme becerisini kazanmış olacaklardır.

KATILIM BELGESİ: İki gün sürecek olan eğitime katılanlara katılım belgesi verilecektir.

KATILMAK İÇİN NE YAPILMALI: Eğitime katılmak isteyenler, Mobbing ile Mücadele Derneğinin (MOBBING İLE MÜCADELE DERNEĞİ - MOBBINGDER) web sitesindeki [email protected] adresine mail yoluyla başvurup, ödeme işlemlerini de web sitesindeki dernek banka hesap numarasına yatırabilecektir.

KATILIM ÜCRETİ: Mobbing ile Mücadele Derneği üyesi olanlar için 300 lira, üye olmayanlar için ise 350 liradır.

ÖNEMLİ NOT: Eğitimde katılımcı sayısı sınırlı olup, kayıtlar başvuru sırasına göre yapılacaktır. Kesin kayıt için ödemenin yapılmış olması şarttır.

Eğitimin yeri Ankara olup, Ankara dışından gelecekler için konaklama alternatifleri ve fiyat bilgileri ve diğer detaylar kesin kayıt listesine göre netleşecek ve katılımcılarla paylaşılacaktır.

İLETİŞİM İÇİN: [email protected]
Tel: 5358949958

Mobbing Analiz Uzmanlık Eğitimi Eğitim İçeriği

MOBBİNG ANALİZ UZMANLIK EĞİTİMİ-2

2 Kasım 2013 / Cumartesi Günü Programı

9:00-9:15 Giriş konuşması ve Tanışma Dr. Serap BİLEN
9:15-10:00 Mobbingin Tarihçesi, Tanımı Hüseyin GÜN
Mobbingin Parametreleri
10:00-10:15 Ara
10:15-11.45 Mobbingin Nedenleri (Örnek Olaylar) Hüseyin GÜN
Mobbingin Taktikleri
Kuruluşa, Mağdura Ve Aileye Ekonomik olarak Verdiği Zararlar (Örnek Olaylar)
11:45-12:00 Ara
12:00-12:45 Mobbingin Çalışma Psikolojisi Boyutu Ve Mobbing Üçlüsünün Bakış Açısıyla Kişilikler Prof. Dr. Elif YÜCETÜRK
12:45-13:45 Yemek Arası
13:45-15:15 Mağdurda gözlemlenen davranışlar, Mobbingin Mağdura, Aileye Verdiği Psikolojik Zararlar Doç. Dr. Sefa BULUT
Mobbing Mağdurunun Yapması ve Yapmaması Gerekenler
15:15-15.30 Ara

15:30-16:15
Sosyolojik Boyutu İle Mobbing

Ömer ERDEVE(Sosyolog)

16:15-16:30 Ara
16:30-18:00
Mobbingin Neden Olduğu Fiziksel Hastalıklar
Prof. Dr. Hamit HANCI

MOBBİNG ANALİZ UZMANLIK EĞİTİMİ-2

3 Kasım 2013 / Pazar Günü Programı

9:00-10:30 Mağduriyet Sürecinde Mağdurda Gözlemlenen Psikolojik Rahatsızlıklar Prof.Dr. Selçuk ASLAN

10:30-10:45 Ara
10:45-12.15 Mobbingin İdare Hukuku Boyutu Hüseyin GÜN
12:15-12:30 Ara
12:30-13:15 Mobbingin Kamu Davası Boyutu Ceza hukukçusu(Avukat daha sonra isim verilecek)
13:15-14:15 Yemek Arası
14:15-15:45 Mobbingin Hukuk Davaları Boyutu(İş Hukuku Ve Tazminat Davaları) Av. Özkent ŞAHİNER
15:45-16:00 Ara
16:00-16:45
Mobbingin konusunda Anayasa mahkemesine bireysel başvuru yolları, Kamu denetçiliği kurumuna başvuru,Avrupa insan Hakları mahkemesine başvuru yolları
Av. Sinan GÜN
16:45-17:00 Ara
17.00-17.45
Mobbing İle Mücadele Yöntemleri
Hüseyin GÜN
17.45-18.00 MOBBİNG ANALİZ UZMANLIK EĞİTİMİ KATILIM SERTİFİKA TÖRENİ

MOBBİNG ANALİZ UZMANLIK EĞİTİMİ


1.GENEL BAKIŞ AÇISIYLA MOBBİNG

1.1.Mobbingin Tarihçesi, Tanımı
1.2.Mobbingin Parametreleri
1.3.Mobbingin Nedenleri (Örnek Olaylar)
1.4.Mobbingin Taktikleri
1.5.Kuruluşa, Mağdura Ve Aileye Ekonomik Verdiği Zararlar (Örnek Olaylar)

Hüseyin GÜN
Bilirkişi-Yazar 3

2.MOBBİNGİN PSİKOLOJİK VE SOSYOLOJİK BOYUTU İLE MOBBİNG

2.1. Mobbingin Çalışma Psikolojisi Boyutu Ve Mobbing Üçlüsünün Bakış Açısıyla Kişilikler

Prof.Dr.Elif YÜCETÜRK
Kamu Yönetimi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1

2.2. Mağdurda gözlemlenen davranışlar, Mobbingin Mağdura, Aileye Verdiği Psikolojik Zararlar (Psikolojik Şiddet, Ekonomik Şiddet, Sosyal Şiddet, Cinsel Şiddet, Fiziksel Şiddet)

2.3. Mobbing Mağdurunun Yapması Ve Yapmaması Gerekenler

Doç. Dr. Sefa BULUT
Psikolog
Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2
2.4.Sosyolojik Boyutu İle Mobbing
Ömer ERDEVE
Sosyolog
MEB-Yönetici 1

3.MOBBİNGİN NEDEN OLDUĞU FİZİKSEL HASTALIKLAR
3.1.Mobbingin neden olduğu psikosomatik rahatsızlıklar
3.2.Mağdura, Ailesine, Topluma Sağlık Maliyeti
3.3.Mobbing Farkındalık Eğitimlerinin Önemi

Prof. Dr. Hamit HANCI
Adli Tıp Bilimci
Ankara Üniversitesi


4.MAĞDURİYET SÜRECİNDE MAĞDURDA GÖZLEMLENEN PSİKOLOJİK RAHATSIZLIKLAR VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Prof. Dr.Selçuk ASLAN
Psikiyatr
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2

5.MOBBİNGİN HUKUKSAL BOYUTU

5.1.Mobbingin İdare Hukuku Boyutu
5.1.1.İptal ve tam yargı davaları
5.1.2.Personel mevzuatlarında çalışanların hakları, yetki ve sorumlulukları, şikâyet ve müracaat hakkı, disiplin hukuku, performans ve sicil notu uygulamaları.
Hüseyin GÜN 2

5.2.Mobbingin Kamu Davası Boyutu
5.2.1.”Türk Ceza Hukuku” Boyutu
5.2.2.Özel ceza yasaları bakımından hukuku boyutu 1

5.3.Mobbingin Hukuk Davaları Boyutu (İş Hukuku Ve Tazminat Davaları)
5.3.1.İş Hukuku boyutu (alacak davaları, kıdem tazminatı, ihbar öneli)
5.3.2.Borçlar hukuku ve medeni hukukda maddi ve manevi tazminat davaları boyutu (kuruluşlara açılacak davalar, bireylere açılacak davalar)
5.3.3.İş sağlığı ve güvenliği boyutu

Av.Özkent ŞAHİNER 2

5.4.Mobbingin Anayasal Ve Evrensel Boyutu
5.4.1.Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi
5.4.2.AB Sosyal Şartı
5.4.3.Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bireysel başvuru
5.4.4.Kamu denetçiliği (Ombudsmanlık)
6.4.4. Anayasa’ya bireysel başvuru hakkı ve usulleri.

Av.Sinan GÜN 2

6.MOBBİNG İLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ
6.1.Mağdurların Alması Gerekli Tedbirler
6.2.Mağdura, Aileye Ve İşverene Düşen Görevler

Hüseyin GÜN


Not: Her ders 45 dakikadır.

MOBBİNGDER