Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Bilimler Ana Bilim Dallarına ait araştırma Laboratuvarlarını Gölbaşına taşıma kararı aldı. Rektör Süleyman BÜYÜKBERBER’in akıl almaz bir şekilde hizmet gereklerine ve kamu yararına ve aykırı bir şekilde ve hiçbir haklı gerekçeye dayanmayan kararını bu anabilim dallarındaki öğretim üyelerini cezalandırmak maksadıyla verdiği iddia edilmektedir. Rektör Süleyman BÜYÜKBERBER’in göreve geldiği günden bu yana ben seçilmedim atanmadım diyerek kendisine oy vermediğini düşündüğü öğretim elemanlarına tam anlamıyla kurumsal mobbing yapığı iddia edilmektedir. Ne yazıktır ki, Türkiye’de İlk kez mobbing merkezi kuran Rektörün, görüntünün tam aksine öğretim elemanlarına mobbing yaptığı iddia edilmektedir. Astlarını hiçe sayan, onların hiçbir öneri ve görüşlerini önemsemeyen rektör göreve geldiği günden bu yana Gazi Üniversitesini kamuoyunun gündeminden düşürmemektedir. Sayın Cumhurbaşkanının Hemşerisi olmasını güç gösterisi haline getirdiği iddia edilen Rektör Süleyman BÜYÜKBERBER, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Bilimler Anabilim Dallarına ait araştırma Laboratuvarlarını Gölbaşına taşımak için dekanlık binası önüne 11.09.2013 tarihinde kamyonları getirttiği bildirilmektedir.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’nda bulunan, DPT altyapı, ÖYP altyapı projeleri, münferiden alınmış çok sayıda TÜBİTAK Destek Projeleri veya BAP projeleri ile oluşturulmuş laboratuarlar bulunmaktadır. Bu laboratuarların tümü GÖLBAŞI yerleşkesine taşınmak istenmektedir. Şu anda İdare Mahkemeleri’nde görülen 5 ayrı dava vardır ve açılmak üzere olan davalar da vardır. Hukuki netlik oluşmadan acilen bu taşınmada ısrar edilmektedir. Böylece, İdare Mahkemeleri ve Ankara Bölge Mahkemesi’nden bir YD Kararı çıkma ihtimaline karşın geri dönüşsüz olarak laboratuarlar taşınmış olacak.Kronolojik olarak:

1) 23-26 Temmuz tarihleri arasında Gazi Ü. Rektörlüğü yazışmalar ve icrai faaliyetleri ile laboratuar taşımaya girişmiştir. Daha önceki tarihlerde bu husus tek bir akademik kurulda bile görüşülmemiştir. Fakülte YK ve Üniversite YK kararları yoktur.

2) 26 Temmuz tarihinde Ankara 4.İdare Mahkemesi YD kararı vermiştir. (Yönetimin savunması alınmamış karar acil verilmiştir)

3) 31 Temmuz tarihinde Gazi Üniversitesi Hukuk Müşavirliği savunmalarını vermiştir.

4) 02 Ağustos tarihinde YD kararı kaldırılmıştır.

5) Kararın bizlere tebliği 03 Eylül 2013 tarihidir.

6) 15 Ağustos 2013 tarihinde laboratuvarların taşınacağı Yaşam Bilimleri Araştırma Uygulama Merkezi için Döner Sermaye kurulmuş, banka hesapları oluşturulmuştur.

7) Bu kararın daha önce alınmama nedeni konunun parasal yönünü gizlemek içindir

8) Bu merkeze ilişkin yönerge üniversite websitesinde yayımlanmamaktadır.

9) Bu merkeze ilişkin 9 Temmuz 2013 tarih ve 28702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan GAZİ ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ’nde aynen “Md. 13 de belirtildiği üzere kurulan araştırma birimlerinde yine Md 14. a) bendi: Merkezin amaçları doğrultusunda, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri, Yönetim Kurulu kararları ve Müdürün talimatları çerçevesinde uygulama ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak” denilmektedir. Gazi Üniversitesin Tıp Fakültesi Temel Bilimler laboratuvarının Gölbaşına taşınmasında bazı kişi ya da kişilerin maddi anlamda yarar elde edecekleri iddia edilmektedir.

Hüseyin GÜN
Mobbingder Başkanı