37 personel mobbingden dolayı şikayette bulundu. 29 personel hakkında idari işlem uygulandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in 7/24877 esas nolu yazılı soru önergesini cevapladı.

Bakanın verdiği cevaba göre, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında çalışan 37 kişi mobbing yapıldığı iddiasıyla Alo 170'i aramıştır. Bu şikayetlere konu 29 kişi hakkında işlem yapılmıştır. Kimi personele "işten çıkarma cezası" kimisine "20 gün süre ile işten uzaklaştırma" cezası kimisine de "aylıktan kesme cezası" verilmiştir.

İŞTE SORU ÖNERGESİ VE CEVABI

ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ SAYIN RUHSAR DEMİREL'İN YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI (7/24877)

Soru 1:

2011/2 sayı ve "İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi" konulu. Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde;

- Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan, ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi'ni arayan çalışanlar ile şikâyetleri değerlendirmeye alınan çalışanların sayıları, cinsiyeti, kadro unvanları ile çalıştıkları kurumlara ve illere göre dağılımı nedir?

Cevap 1;

2002 ile 2013 yılları arasında Bakanlığımız bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarında psikolojik baskı (mobbing) mağduru olduğu gerekçesiyle şikâyette bulunan personel sayısı 37'dir.

Mobbing uygulanması konusunda yargıya intikal eden bir dava bulunmamakla birlikte şikâyetler sonucu verilen cezaların geri alınması konusunda açılan 5 adet idari dava bulunmaktadır.

Soru 2:

Bakanlık çalışanlarının ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi'ni aramalarına neden olan şikâyet konuları nelerdir? Değerlendirmeye alman şikâyetler sonucunda taraflara yapılan uygulamalar ve yaptırımlar nelerdir?

Cevap 2:

Söz konusu şikâyetler kapsamında; şikâyete konu olan 29 kişi hakkında farklı sayılarda "işten çıkarma cezası" ile iş akdinin sona erdirilmesi, "20 gün süre ile işten uzaklaştırma" cezası verilmesi, "aylıktan kesme cezası" uygulanması, disiplin cezaları ve yerlerinin değiştirilmesi cezaları verilmiştir.

Sorular 3, 4, 5:

-Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda psikolojik tacize yönelik farkındalık yaratmak amacıyla yapılan/yapılması planlanan faaliyetler ve eğitim çalışmaları nelerdir? Düzenlenen faaliyetlere ve eğitim çalışmalarına katılan çalışanların; sayısı, cinsiyeti, kadro unvanları ve çalıştıkları kurumlar ile illere göre dağılımı nedir?

-Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışanların psikolojik tacize maruz kalmamaları için. genelgenin yayımlandığı tarihten günümüze kadar, yıllar itibariyle Bakanlık tarafından alınan önlemler nelerdir?

-İşyerinde psikolojik tacizin önlenmesi konusunda, Bakanlık tarafından diğer Bakanlıklarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan ortak protokol ve çalışma var mıdır? Varsa nelerdir?

Cevaplar 3, 4, 5:

Personelimiz ve idarecilerimizin, mobbing konusunda düzenlenen seminerlere gönderilmek sureti ile bu hususta bilinçlenmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca, konu ile ilgili idari tedbirler alınmaktadır.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR