Lise Mezunu Jandarma Astsubay Nasıl Olunur?

serkan
serkan 08.02.2020
Güncellendi 19/01/2022

Jandarma, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin asırlık tecrübesi ile kritik ve önemli görevleri yerine getiren Türkiye’nin en köklü kurumlarından biridir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile yeniden yapılandırılan kurumlar arasında yer alan Jandarma Genel Komutanlığı İçişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet göstermeye başladı. İçişleri Bakanlığı’na bağlandıktan sonra hızlı bir şekilde yapılanmaya giden Jandarma Genel Komutanlığı yine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bir ürünü olan Profesyonel Ordu için çalışmalarına hız verdi.

- Reklam -

Yeniden yapılanma vatandaşlar tarafından da ciddi şekilde hissedildi. Örneğin Jandarma Astsubay olmak isteyen vatandaşlar bekledikleri ilanların geciktiğini gördü. Geciken ilanlar Jandarma Astsubay olmak isteyen gençleri tedirgin etse de beklenen açıklama İçişleri Bakanlığı tarafından yapıldı ve ” Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyaçları doğrultusunda personel alımı yapmaya devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.


JANDARMA ASTSUBAY NASIL OLUNUR?

Jandarma personel alımı ile ilgili en çok merak edilenlerden birisi de ‘Jandarma Astsubay Nasıl Olunur?’ sorusu geliyor.

Jandarma Astsubay olmak için gerekli başvuru şartları ve mezuniyet şartlarını okurlarımızla paylaşıyoruz.

- Reklam -

Öncelikle Jandarma Astsubay olmak için en az lise mezunu olmak gerekiyor. Lise mezunu bir Jandarma Astsubay Adayı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’ye girmesi gerekiyor. YKS iki oturum halinde yapılır. Bu oturumlar Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) şeklindedir. Lise mezunu adaylar Astsubay olabilmek için TYT oturumuna girmek zorundadır. YKS Başvuruları 6 Şubat 2020 tarihinde başladı 3 Mart 2020 tarihine kadar da devam edecek. YKS her oturum için ödenmesi gereken ücret ise 70 TL’dir.

Jandarma Genel Komutanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan yazılı açıklamada “Başvuru yapılan yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) [MYO için Temel Yeterlilik Testine (TYT), Fakülte için ise Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT)] katılmış ve tespit edilen taban puanı veya üzerinde not almış olmak, şehit ve gazi eş ve çocukları için belirlenen taban puanın en az % 80’ini almış olmak.” ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde göreve başlayacaklar. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’ye başvurularını yapan astsubay ve subay adayları Haziran ile Temmuz aylarında Jandarma Genel Komutanlığı tarafından erişime açılacak sayfa üzerinden ikinci başvurularını yapacaklar. Bu aşamadan başvuruları olumlu sonuçlanan adaylar ön sağlık yeterlilik testi, spor mülakatı ve sözlü sınava tabi tutulacaklar.


JANDARMA ASTSUBAY BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından başvuru yapacak adaylar için başvuru şartları da açıklandı. İşte başvuru şartları…

- Reklam -
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Evli, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadın veya erkek ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,
 • Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, başvuru yapılan yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla yirmi bir yaşını bitirmemiş olmak,
 • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” başlıklı Yedinci Bölümdeki suçları işlememiş olmak, bu suçlardan hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
 • Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturması bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
 • Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
 • Herhangi bir nedenle askeri okullardan, Emniyet Teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,
 • Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasa dışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, katılmamış ve bu örgütleri desteklememiş olmak.
 • Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı ve iltisakı bulunmamak,
 • Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,
 • Başvuru yapılan yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) yapılmasını müteakip belirlenecek geçici kayıt tarihinden önce lise ve dengi okullardan mezun olabilecek durumda olmak,
 • Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Fakülte ve Meslek Yüksek Okulları Temin Yönetmeliği’nde belirtilen diğer hususlara haiz olmak,
 • Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi ile JAMYO seçim aşamalarına katılmak veya bu aşamaların herhangi birinde elenmek/ayrılmak diğer yükseköğretim programları için kayıt yaptırmaya engel oluşturmamaktadır.

Yazıyı Paylaş
Yorum Yap

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir