Sende olmalıydın Kâbe’de şimdi
Göreydın ümmetini Ya Resulullah
Başlar üstünde taşırlardı seni
Göreydın ümmetini Ya Resulullah

Her yaştan, cinsten, dilden, soydan, renkten
Günbe gün artıyor hac, ümre eden.
Kim çıkaraçaktı Seni Mekke’den
Göreydın ümmetini Ya Resulullah

Tavaf, say yapılır, ezan okunur,
Kâbe’de ezan bir başka dokunur.
Ezanla Bilal’ın aranır, durur..
Göreydın ümmetini Ya Resulullah

Yedi mescitlerde şaşar gibiyiz
O mücizeleri yaşar gibiyiz
Aç karnımıza taş basar gibiyiz
Göreydın ümmetini Ya Resulullah

Sensiz kalan Mekke, Mekke olmuyor
Dolup taşsa Kâbe sensiz dolmuyor.
Nurun alınlarda bir an solmuyor
Göreydın ümmetini Ya Resulullah

Yakıyor bizi kavminden sitemin
Hikmeti varmış Yesrip’e gitmenin
Her an dillerde salâtın, ismin
Göreydın ümmetini Ya Resulullah

Bir kenardan Kabeyi seyredenler.
Ezanı huşu içinde dinlerler.
Bilalın sesini bilsen nasıl özlerler
Göreydın ümmetini Ya Resulullah

Lebeykler arşı alaya ulaşır
Âminler birbirine karışır.
Diller salât selam için yarışır.
Göreydın ümmetini Ya Resulullah

Hacerül esved beytine dönük.-
Hasretinden benzin beti sönük.
Özlemin kalplerde bilsen ne büyük
Göreydın ümmetini Ya Resulullah

Ticrete döndürselerde ümreyi
Senin için çekerler bunca çileyi.
Şafatındır onları tek dileği
Göreydın ümmetini Ya Resulullah

Kimi ihrama girmiş, kimi tavafta
Kimi seyrediyor beyti bir tarafta
Farklı renk, dil, cins ayni safta
Göreydın ümmetini Ya Resulullah

ORHAN AFACAN