Merhaba Arkadaşlar. Bildiğiniz üzere birçok arkadaşımız, gerek YL/Doktora başvurularında gerekse ÖYP başvurularında Ielts yabancı dil puanını kullanmış; ancak bazı arkadaşlarımız sorun yaşamıştır. Bu duruma istinaden Bimer'e 11.08.2014 tarihinde yapmış olduğum başvuruma 31.10.2014 tarihinde cevap verilmiştir.

Başvurum Bimer'den ÖSYM'ye, ÖSYM'den SORU HAZIRLAMA VE GELİŞTİRME İLE YABANCI DİLLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI'na, Oradan SINAV HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI'na ve buradan da tarafıma gönderilmiştir.

Verilen cevap:

DUYURU (18 Temmuz 2014) Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri 3 Mart 2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmî Gazete yayımlanan 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun’un 7 inci maddesinin altıncı fıkrasında;

“Başkanlık tarafından farklı zamanlarda yapılan sıralama veya seviye tespit sınavlarının eşdeğerliği, her bir sınav sonucunun geçerlilik süresi ile Başkanlığın yaptığı yabancı dil sınavlarının uluslararası yabancı dil sınavlarıyla eşdeğerliliği, ilgili uzman raporlarına dayalı olarak, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.” hükmü gereği; Merkezimiz tarafından oluşturulan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Çalışma Grubu” raporu ve bu rapora temel teşkil eden analizler sonucu “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından yeniden düzenlenmiştir. 16 Temmuz 2014 tarihli Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri’ne aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuma...leri140214.pdf Ayrıca, Başkanlığımızın 11 Ekim 2013 tarihli duyurusunda ilan edilen ilkeler gereğince;

• Başvuruları güncelleme tarihinden önce yapılmış olması kaydı ile güncelleme tarihini takip eden günden başlamak üzere 30 gün içerisinde yapılan sınavlar için, güncelleme tarihinden önce yürürlükte olan eşdeğerlik tablosu geçerlidir. Bu süre eşdeğerliliği kaldırılmış sınavlar için de kabul edilecektir. Diğer durumlarda eşdeğerlik tablosu güncelleme tarihi itibari ile uygulanacaktır.
• Son güncelleme tarihinden önce sonuç belgelerinin alınmış olduğu sınavlar için sonuç belgesinde sınavın yapıldığı tarihin yazılı olması ve 6114 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra alınmış olması durumunda, sınavın yapıldığı tarih itibari ile geçerli eşdeğerlik tablosu uygulanacaktır.
• Kurumumuzca ilk eşdeğerlik tablosunun yayımlandığı 13/01/2012 tarihine kadar alınmış sonuç belgelerinde sınavın yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yükseköğretim Kurulu eşdeğerlik tablosu uygulanacaktır.
• Diğer durumlarda ilgili başvurular güncel eşdeğerlik tablosuna göre değerlendirilecektir. Bu doğrultuda eşdeğerlik tespiti gerektiren sınavlar için uygulama, yukarıda belirtildiği şekilde olacak ve Başkanlığımızca eşdeğerlik belgesi yerine geçecek bir belge verilmeyecek, ilgili kurumlar eşdeğerlik tablosu doğrultusunda kabul ve işlemlerini yapacaklardır. Kamuoyuna duyurulur.

Verilen cevap daha önce yapılan duyuru ile aynı olup, yukarıda bahsedilen durumlar çerçevesinde sınavın geçerli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bazı arkadaşlar veya üniversite birimlerinin yapmış olduğu hatalardan belkide en önemlisi görüş için YÖK'e başvurulmasıdır. Buradan bir kez daha belirtmekte fayda görüyorum ki yabancı dil eşdeğerliği için ÖSYM'ye başvurulması ve onlardan görüş alınması gerekmektedir.