Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akademik Personel Alım

Halil Editör
Halil Editör 21.04.2022
Güncellendi 21/04/2022
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi akademik personel alım
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi akademik personel alım

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi akademik personel alım yapılacağı duyuruldu. 21.04.2022 Tarihli resmi gazetede yayımlanan ilan ile 51 Öğretim görevlisi alınacak. Alınacak akademik personel kadroların bölümleri başvuru şartları haberin devamında.

- Reklam -
 • İlan Tarihi : 21.04.2022
 • Son Başvuru Tarihi : 05.05.2022
 • Kadro Sayısı :51
 • Şehir :Ankara
 • Başvuru Şekli :Şahsen

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akademik Personel Alım Detayları

“Üniversitemiz akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. 24. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi hükümleri çerçevesinde öğretim üyesi alınacaktır.” Resmi gazetede duyuruyla 51 akademik personel alınacağını açıkladı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akademik Personel Alım Kadroları

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi akademik personel alım yapılacak 51 kadro hangi bölümlerde ve hangi unvanlarla olacağını aşağıda detaylı bir şekilde açıklayan tablo vardır. Tabloda ayrıca alınacak bölümdeki akademisyenden beklenen özel şartlarda mevcuttur.

S.N.BİRİMBÖLÜMANABİLİM/ ANASANAT DALI/PRG.UNVANADETAÇIKLAMA
1Edebiyat FakültesiSosyolojiGenel Sosyoloji ve MetodolojiDoktor Öğretim Üyesi1Sosyoloji alanında doktor unvanına sahip olmak; ulusaşırı göç ve sosyal ağlar, uyum ve kültürler arası iletişim konularında çalışmaları olmak.
2Edebiyat FakültesiBatı Dilleri ve EdebiyatıFransız Dili ve EdebiyatıProfesör1Fransız Dili ve Edebiyatı alanında doçent unvanına sahip olmak, 20.yy Fransız Edebiyatı konularında çalışmaları olmak.
3Edebiyat FakültesiArkeolojiTarih Öncesi ArkeolojisiDoçent1Arkeoloji alanında doçent unvanına sahip olmak; Orta Anadolu Tarih Öncesi Arkeolojisi alanında çalışmaları olmak.
4Edebiyat FakültesiTürk Dili ve EdebiyatıYeni Türk DiliDoktor Öğretim Üyesi1Türk Dili alanında doktor unvanına sahip olmak; tarihi hukuk metinleri üzerine çalışmış olmak.
5Edebiyat FakültesiFelsefeSistematik Felsefe ve MantıkDoktor Öğretim Üyesi1Felsefe ve Din Bilimleri alanında doktor unvanına sahip olmak; değer, ahlak ve benlik konularında çalışmaları olmak.
6Edebiyat FakültesiCoğrafyaFiziki CoğrafyaDoçent1Bitki coğrafyası, bitki modellemesi ve çölleşme konularında çalışmaları olmak.
7Güzel Sanatlar FakültesiKültür Varlıklarını Koruma ve OnarımKültür Varlıklarını Koruma ve OnarımDoktor Öğretim Üyesi1Kültür Varlıklarını Koruma alanında doktor unvanına sahip olmak; resim restorasyonuyla ilgili çalışmaları olmak.
8Güzel Sanatlar FakültesiFotoğraf ve VideoFotoğraf ve VideoDoçent1Tasarım alanında doçent unvanına sahip olmak; video oyunları ve animasyon konularında çalışmaları olmak.
9Güzel Sanatlar FakültesiGörsel İletişim TasarımıGörsel İletişim TasarımıProfesör1Yönetim Bilişim Sistemleri alanında doçent unvanına sahip olmak; görsel öğelerin yapay zeka yöntemleri ile işlenmesi ve infografik konularında çalışmaları olmak.
10Hukuk FakültesiKamu HukukuCeza ve Ceza Muhakemesi HukukuDoktor Öğretim Üyesi1Sağlık Ceza Hukuku alanında çalışmaları olmak.
11Hukuk FakültesiKamu HukukuGenel Kamu HukukuDoktor Öğretim Üyesi1Devlet Teorisi ve İnsan Hakları Hukuku alanlarında çalışmaları olmak.
12İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiMaliyeMaliyeProfesör1Kamu zararı ve kayıt dışı ekonomi konularıyla ilgili çalışmaları olmak.
13İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiMaliyeMaliyeProfesör1Maliye alanında doçent unvanına sahip olmak; vergi denetimi, enerji verimliliği ve çevre vergileri konularında çalışmaları olmak.
14İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiKamu YönetimiDoçent1Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları alanında doçent unvanına sahip olmak; İklim değişikliğine uyum konusunda çalışmaları olmak.
15İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiKamu YönetimiDoktor Öğretim Üyesi1Siyaset ve Sosyal Bilimler alanında doktor unvanına sahip olmak; Siyasal temsil, Türk muhafazakarlığı ve Türk parlamento tarihi konularında çalışmaları olmak.
16İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiEkonometriEkonometriProfesör1Uygulamalı Ekonometri alanında doçent unvanı sahip olmak; Koşullu volatilite modelleri, yapısal modeller ve varlık balonları konularında çalışmaları olmak.
17İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiEkonometriEkonometriDoçent1Nicel Karar Yöntemleri alanında doçent unvanına sahip olmak; gri sistem teorisi, Avrupa birliği ve teşvik politikları alanlarında çalışmaları olmak.
18İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiEkonometriEkonometriDoktor Öğretim Üyesi1Ekonometri alanında doktor unvanına sahip olmak; doğrusal-doğrusal olmayan modeller ve similasyon tabanlı model tahminleri alanlarında çalışmaları olmak.
19İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiSağlık YönetimiSağlık YönetimiProfesör1Sağlık yönetiminde tedarik zinciri yönetimi konusunda çalışmaları olmak.
20İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiSağlık YönetimiSağlık YönetimiDoktor Öğretim Üyesi1Medikal muhasebe, sağlık kurumlarında finansal muhasebe ve hileli finansal raporlama konularında çalışmaları olmak.
21İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiÇalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriÇalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriProfesör1Sosyal Politika alanında doçent unvanına sahip olmak; sosyal politika ve refah devleti konularında çalışmaları olmak.
22İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiÇalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriÇalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriDoçent1İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında doçent unvanına sahip olmak; İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında çalışmaları olmak.
23İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiİktisatİktisatProfesör1Makro İktisat alanında doçent unvanına sahip olmak; uluslararası sermaye hareketleri alanında çalışmaları olmak.
24İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiİktisatİktisatDoçent1Uluslararası İktisat alanında doçent unvanına sahip olmak; uluslararası ekonomi politik, uluslararası iktisat politikası ve uluslararası enerji ve gıda ticareti konularında çalışmaları olmak.
25İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiİktisatİktisatDoçent1Makro İktisat alanında doçent unvanına sahip olmak; küresel finansal krizler ve ekonomi güvenliği alanında çalışmaları olmak.
26İletişim FakültesiRadyo Televizyon ve SinemaRadyo Televizyon ve SinemaDoçent1Sinema alanında doçent unvanına sahip olmak; film çözümleme yöntemleri, film ve sinema çalışmaları konularında çalışmaları olmak.
27İletişim FakültesiHalkla İlişkiler ve TanıtımHalkla İlişkiler ve TanıtımDoçent1İletişim Çalışmaları alanında doçent unvanına sahip olmak; muhafazakar söylem, iktidar ve ideoloji konularında çalışmaları olmak.
28İletişim FakültesiGazetecilikGazetecilikDoçent1Gazetecilik ve Medya Çalışmaları alanında doçent unvanına sahip olmak; yeni medya, risk iletişimi ve söylem konularında çalışmaları olmak.
29İslami İlimler FakültesiTemel İslam BilimleriHadisDoçent1Temel İslam Bilimleri alanında doçent unvanına sahip olmak; Şii-Sünni ihtilafları ve hadis-tarih ilişkisi konularında çalışmaları olmak.
30İslami İlimler FakültesiTemel İslam BilimleriHadisDoçent1Temel İslam Bilimleri alanında doçent unvanına sahip olmak; ehl-i hadis, hadis ricali ve hadiste nesih konularında çalışmaları olmak.
31İslami İlimler FakültesiTemel İslam İslam BilimleriTefsirDoçent1Temel İslam Bilimleri alanında doçent unvanına sahip olmak; tefsire dair yazma eserler ve Kur'an'da kitap kavramı üzerine çalışmaları olmak.
32Polatlı Fen Edebiyat FakültesiMatematikUygulamalı MatematikDoktor Öğretim Üyesi1Difarensiyel denklemlerin nümerik çözümleri ve yaklaşım teorisi üzerine çalışmaları olmak.
33Polatlı Fen Edebiyat FakültesiKimyaAnalitik KimyaProfesör1Kimya alanında doçent unvanına sahip olmak; alfa spektrometrik analizler ve biyosensörler alanlarında çalışmaları olmak.
34Polatlı Fen Edebiyat FakültesiFizikFizikProfesör1Fizik alanında doçent unvanına sahip olmak; Niyobyum bazlı alaşımlarda teorik ve difüzyonsuz faz dönüşümlerinin karakterizasyonları ile ilgili deneysel çalışmaları olmak.
35Polatlı Fen Edebiyat FakültesiBiyolojiGenel BiyolojiProfesör1Biyomühendislik alanında doçent unvanına sahip olmak; biyomalzeme ve salım sistemleri konularında çalışmaları olmak.
36Polatlı Fen Edebiyat FakültesiTürk Dili ve EdebiyatıEski Türk EdebiyatıDoçent1Klasik Türk Edebiyatı alanında doçent unvanına sahip olmak; Osmanlı belagatı ve kadın divan şairleri konularında çalışmaları olmak.
37Sanat ve Tasarım FakültesiGeleneksel Türk SanatlarıTezhip-MinyatürDoçent1Geleneksel Türk Sanatları alanında doçent unvanına sahip olmak; geleneksel Türk sanatları eğitimi ve tezhip sanatı konularında çalışmaları olmak.
38Sanat ve Tasarım FakültesiModa TasarımıModa TasarımıDoçent1Moda Tasarımı alanında doçent unvanına sahip olmak; giyim endüstrisinde kalite konusunda çalışmış olmak.
39Sanat ve Tasarım FakültesiGrafik TasarımıGrafik TasarımıDoktor Öğretim Üyesi1Grafik kullanıcı arayüzü tasarımı, dijital oyun tasarımı ve tipografi alanlarında çalışmaları olmak.
40Turizm FakültesiSeyahat İşletmeciliği ve Turizm RehberliğiSeyahat İşletmeciliği ve Turizm RehberliğiDoçent1Turizm alanında doçent unvanına sahip olmak; eko turizm ile ilgili çalışmaları olmak.
41Turizm FakültesiSeyahat İşletmeciliği ve Turizm RehberliğiSeyahat İşletmeciliği ve Turizm RehberliğiDoktor Öğretim Üyesi1Turizm İşletmeciliği alanında doktor unvanına sahip olmak; sakin şehirler konusunda çalışmaları olmak.
42Turizm FakültesiRekreasyon YönetimiRekreasyon YönetimiDoktor Öğretim Üyesi1Turizm İşletmeciliği alanında doktor unvanına sahip olmak; spor organizasyonları ile ilgili çalışmaları olmak.
43Tapu Kadastro YüksekokuluEmlak ve Emlak YönetimiEmlak ve Emlak YönetimiDoktor Öğretim Üyesi1İşletme alanında doktor unvanına sahip olmak; gayrimenkul sektöründe pazarlama ve girişimcilik- yenilikçilik konularında çalışmış olmak.
44Tapu Kadastro YüksekokuluEmlak ve Emlak YönetimiEmlak ve Emlak YönetimiDoçent1Şehir ve Bölge Planlama alanında doçent unvanına sahip olmak; gayrimenkul, emlak yönetimi ve ulaşım planlaması konularında çalışmaları olmak.
45Tapu Kadastro YüksekokuluTapu KadastroTapu KadastroDoktor Öğretim Üyesi1İktisat alanında doktor unvanına sahip olmak; gayrimenkul alanında çalışmaları olmak.
46Tapu Kadastro YüksekokuluTapu KadastroTapu KadastroDoçent1Avrupa Birliği uyum süreçleri, uluslararası emlak fonları ve yatırımları konularında çalışmaları olmak.
47Bankacılık ve Sigortacılık YüksekokuluFinans ve BankacılıkFinans ve BankacılıkDoçent1Yönetim ve Strateji alanında doçent unvanına sahip olmak; İnsan kaynakları yönetimi, örgüt kültürü ve örgütsel kısıtlar konularında çalışmaları olmak.
48Bankacılık ve Sigortacılık YüksekokuluSigortacılıkSigortacılıkDoçent1Bankacılık ve Sigortacılık alanında doçent unvanına sahip olmak; Katılım sigortacılığı ve sigorta kooperatifleri konularında çalışmaları olmak.
49Bankacılık ve Sigortacılık YüksekokuluSigortacılıkSigortacılıkDoktor Öğretim Üyesi1Muhasebe Finansman alanında doktor unvanına sahip olmak; kooperatifler ve fiyat gecikmesi konularında çalışmaları olmak.
50Polatlı Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluMuhasebe ve Vergi BölümüMuhasebe ve Vergi UygulamalarıProfesör1Finans alanında doçent unvanına sahip olmak; gayrimenkul piyasası ve finansal piyasalar konularında çalışmaları olmak.
51Polatlı Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluMuhasebe ve Vergi BölümüMuhasebe ve Vergi UygulamalarıDoktor Öğretim Üyesi1İstatistik alanında doktor unvanına sahip olmak; finansal zaman serileri analizi ve davranışsal finans konularında çalışmaları olmak.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akademik Personel Alım Başvuruları

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi akademik personel alım için başvurmak isteyen akademik personelin ilgili dekanlığa veya müdürlüğe şahsen başvurmaları gerekmektedir. Hacı Bayram Üniversitesi akademik personel ilanı için posta ve online başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurmak isteyen akademik personelin başvuruda istenen belgeler aşağıda verilmiştir.

- Reklam -
 • Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası
 • Yayın dosyası
 • Başvuru dilekçesi
 • Özgeçmiş (YÖK formatında)
 • Öğrenim durumu
 • YDS sonuç belgesi
 • 2 Adet fotoğraf
 • Nüfus cüzdan fotokopisi

Akademik yükseltime ve atanma kriterleri dosyası ve başvuru dilekçesi Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi sitesinden bulabilirsiniz. Eksik olan başvurular geçersiz sayılacaktır.

[kanews-related-post tag=”div” ids=”61786″ title=”İlişkili Yazı”]

[kanews-related-post tag=”div” ids=”61799″ title=”İlişkili Yazı”]

Akademik Personel İlanlarını Nasıl Takip Edebilirim?

Güncel bir şekilde Akademik personel ilanlarını takip etmek istiyorsanız ve çalışma hayatının koşuşturması arasında internete giremiyorsanız Telegram kanalımız tam size göre. Sitemizde Akademik İlanlar kategorisinde paylaşılan tüm akademik personel ilanları anlık olarak grubumuzda paylaşılmaktadır.

- Reklam -
Yazıyı Paylaş
Yorum Yap

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.