Eğitim-İş Genel Başkanı Yüksel Adıbelli, ''2010-Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Eğitim Bilimleri Testi Sınavı Kılavuzu ile 2010 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonbahar Dönemi Kılavuzu'nun hukukdışı kılık-kıyafet düzenlemelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali amacıyla'' dava açtıklarını hatırlattı.

Kamu görevlilerinin, mahkemelerin sadece beğendikleri kararlarını değil, tüm yargı kararlarını uygulamak zorunda olduklarını belirten Adıbelli, şunları kaydetti:

''Demokratik hukuk devletinde, makamı ve unvanı ne olursa olsun hiçbir kamu görevlisi, kendilerine bahşedilen makamın güç ve yetkilerini, hukukun üstünlüğünü çiğneyerek kullanamaz. Yargı kararlarının uygulanmaması, Anayasanın 36. maddesinde yazılı hak arama özgürlüğünü de anlamsız bir hale getirdiği gibi, bu hukuka aykırı tutum, 'hukukun üstünlüğü' ve 'yargı kararlarının bağlayıcılığı' ilkelerini zedelemektedir. Sonuç olarak yargı kararlarını yok sayarak suç işleyen YÖK üyelerinin keyfi tutumlarının karşılıksız kalmaması amacıyla, bugün itibariyle suç duyurusunda bulunduk.''