18. Milli Eğitim Şurası'nda, zorunlu eğitim süresinin lise dahil 13 yıla çıkarılması, ortaöğretimde sınıf geçme yerine ders geçme sistemi getirilerek okulu erken bitirme olanağı verilmesi, haftalık ders saatlerinin azaltılarak teneffüslerin süresinin uzatılması konuları komisyon kararı olarak benimsendi.


İlköğretim ve Ortaöğretimin Güçlendirilmesi, Ortaöğretime Erişimin sağlanması'' konularını tartışan komisyon, raporunu tamamladı.

8 yıllık zorunlu eğitimin tartışıldığı komisyonda, ''Gelişim özellikleri bakımından farklı düzeylerdeki öğrencilerin bir arada bulunmasının ortaya çıkardığı pedagojik sorunların ortadan kaldırılması için ilköğretim okullarında 8 yıllık zorunlu eğitim, öğrencilerin yaş ve gelişim özellikleri dikkate alınarak kademelendirilmeli. Fiziksel mekanlar bu kademelere göre öğrencilerin ayrı alanlarda eğitim görmelerini sağlayacak biçimde bölümlendirilmeli'' önerisi kabul edildi.

Komisyon ayrıca, zorunlu eğitimin süresinin lise dahil 13 yıla çıkarılması kararı da aldı.

MİLLİ GÜVENLİK DERSİ
Komisyonda dün tartışılan ''Milli Güvenlik dersi müfredatı yenilenmeli, derse branş öğretmenleri girmeli'' önerisi, ''Milli Güvenlik dersi müfredatı yenilenmesi ve derse öğretmenlerin girmesi için yasal düzenleme yapılması'' şeklinde değiştirildi.

HAFTALIK DERS SAATLERİ KISALACAK
Komisyonda, öğrencileri sevindirecek bazı maddeler de kabul edildi. Bu çerçevede, ortaöğretimde haftalık ders saatlerinin azaltılması, teneffüs süresinin uzatılması, ortaöğretimde sınıf geçme yerine ders geçme sistemi getirilerek okulu daha erken bitirmeye imkan sağlanması'' gibi konularda görüş birliğine varıldı.

Kız öğrencilerin okullaşma oranlarının artırılmasının da tartışıldığı komisyonda ''kız öğrencilerin ortaöğretime devamlarına ilişkin teşviklerin artırılması, yeni yatılı liseler açılması ve kız çocuklarının okula erişimi için pozitif ayrımcılık yapılması'' benimsendi.

''Ortaöğretimde forma yerine kıyafetin serbest olması'' konusunun da tartışıldığı komisyonda, MEB'in serbest kıyafet uygulaması yönünde bir çalışması bulunduğu belirtilerek, karar alınmasına gerek bulunmadığı belirtildi.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK
Öğretmenin Yetiştirilmesi, İstihdamı ve Mesleki Gelişimi konulu komisyonda da sözleşmeli öğretmenlik uygulaması nedeniyle yapılan tartışma gerginliğe yol açtı.

Komisyonda, öğretmen adaylarına yönelik Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda veya bununla ilgili yapılacak sınavlarda, ''Öğretmenlik mesleğiyle ilgili genel kültür sorularının yanında mezun oldukları özel alanlarla ilgili sorular da yöneltilmesi'' konusu karara bağlandı.

ÖĞRETMENLİKTE TEK BİR İSTİHDAM MODELİ
Komisyon ayrıca, ''Öğretmenlerin istihdamında kullanılan kadrolu, sözleşmeli ve ücretli gibi farklı uygulamaların kaldırılarak tek bir istihdam modeline geçilmesi, bir perspektif plan çerçevesinde özendirici yöntemlerle personelin kademeli olarak sözleşmeli hale getirilmesi'' maddesi de kabul edildi ve komisyon çalışması tamamlandı.

"BU HAKSIZLIK"
Bu maddenin komisyondan geçmesine karşı çıkan Türk Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, ''Tüm öğretmenlerin sözlemeli hale getirilmesi'' uygulamasını kabul etmeyeceklerini belirtti.

Koncuk'un, ''Bu yaptığınız haksızlık. Milli Eğitim Bakanlığı bürokratları ve özel öğretim kurumları yöneticilerinin görüşleri doğrultusunda rapor hazırlanıyor'' sözlerine, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Mehmet Küçük ''Artislik yapma'' şeklinde tepki gösterdi.

Küçük ve Koncuk birbirlerinin üzerine yürürken, Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürü Ömer Balıbey ile diğer komisyon üyeleri araya girerek, sakinleştirmeye çalıştı.

İsmail Koncuk, şunları söyledi:

''Sayın Bakan söz vermişti, sözleşmeli öğretmenlerin kadrolu hale getirileceği konusunda. Ancak öğretmenliğin kademeli olarak zaman içinde sözleşmeli hale getirilmesi teklifini kabul ettiler. Biz de buna tepkimizi ortaya koydu. Biz ilgililerle görüşme yaptık, bunu Şura Genel Kurul toplantısı sırasında kaldırtmaya çalışacağız. Öğretmenlerin haklarıyla ilgili bir karar veriyorsunuz burada öğretmen yok. Özel okulların yetkilileri, özel okulların müdürleri, akademisyenler benim öğretmenimin sözleşmeli öğretmen olmasına karar veriyor. Böyle bir demokrasi anlayışına saygı duymam. Benim bunları kınama hakkım var ve kınadım.''

Koncuk, tartışmanın ardından Mehmet Küçük ile görüştüklerini belirterek, ''Bunu uzatmak bize yakışmaz. Görüştük, barıştık, hatta öpüştük. İşi düzelttik. Zaten bir yanlış anlama olmuş'' dedi.

TÜM ÖĞRENCİLERE ENSTRÜMAN
Sanat ve Beceri ile ilgili oluşturulan alt komisyonda da ilköğretim sonuna kadar her öğrencinin bir enstrüman çalması önerisi yapıldı. İlköğretimde resim ve müzik ders saatlerinin yeni öğretim yöntem ve teknikleri dikkate alınarak artırılmasının istendiği alt komisyonda, ders dışı eğitim faaliyetlerinin artırılması ve ''Sanat İnsanı Yetiştirme Projesi'' hazırlanarak uygulamaya konulması önerildi.

03 Kasım. 2010 Çarşamba