Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı Gürkan Avcı, 18. Milli Eğitim Şurası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, eğitimin artık okul sıralarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini belirtti.

Şurada yalnızca 18 milyon öğrenciyi değil, tüm vatandaşları ilgilendiren öneme sahip konuların tartışılmasının şart olduğunu ifade eden Avcı, yaşam boyu nitelikli eğitimin olanaklarını artırmaya yönelik kararların mutlaka alınması gerektiğini ifade etti.

Enderun, Köy Enstitüleri, öğretmen okulları gibi çok zengin bir eğitim geleneği olan Türkiye'nin özgür, bilimsel ve özgün bir eğitim sistemi inşa etmesi gerektiğinin altını çizen Avcı, zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılması ve bunun için gerekli altyapı hazırlık çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini belirtti.

Üstün zekalı ve üstün yetenekli çocukların eğitimi ve istihdamı konusunda ulusal politika oluşturulmasını isteyen Avcı, diğer taleplerini; özel eğitim öğretmenlerine yıpranma payı uygulanması, memur, hizmetli ve güvenlikçi açığının kapatılarak bu kesimin özlük haklarının iyileştirilmesi, öğretmenlere 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir maaş ikramiye ödenmesi, adaletli ve nesnel atama, yer değiştirme, terfi ve görevde yükselme sistemi getirilmesi şeklinde sıraladı.

01 Kasım. 2010 Pazartesi