KPSS ve YGS ile Güneydoğu'daki kopya ve şifre iddialarının ardından ÖSYM'ye güvenen gençlerin oranı yüzde 47,7'ye düştü. Gençler ayrıca ezbere dayalı eğitimden de şikayetçi...

Demokrat Eğitimciler Sendikası Stratejik Araştırmalar Merkezi, 1251 liseli gence anket uygulayarak, gençliğin ''eğitim-öğretim konusundaki'' görüşlerini tespit etti. Buna göre, en çok eğitim sisteminden şikayetçi olan Türk gençliği, ''ezberci eğitim'', ''sınıfların kalabalık olması'' ve ''okulların temiz ve güvenli olmaması'' nı sorun olarak görüyor.

Gençlerin yüzde 45,7'si, ilk ve ortaöğretimde verilen eğitimi ''yetersiz'', yüzde 28,5'i ''ezbere dayalı'', yüzde 19,5'i ise ''basmakalıp'' buluyor. Gençlerin yüzde 4,4'ü eğitimin, ''kaliteli ve eşitlikçi'' olduğunu düşünüyor.

EZBERE DAYALI EĞİTİMDEN ŞİKAYETÇİLER
Ankete katılanların yüzde 46,3'ü Türk eğitim sisteminin ''ezbere dayalı'' olmasından, yüzde 19,8'i ''her yıl yapılan değişikliklerden'', yüzde 11,5'i ise ''deney ve uygulama yapılmamasından'' şikayet ediyor.
Haberin devamı ↓reklam

Gençlerin yüzde 37,5'i eğitimin amacının ''meslek edindirmek'', yüzde 31,3'ü ''gelişme ve ilerleme sağlamak'', yüzde 23,4'ü ise ''topluma yararlı insanlar yetiştirmek'' olması gerektiğini düşünüyor.

Gençlerin yüzde 40,5'i en kaliteli eğitimi fen liselerinin verdiğine inanıyor, bunu Anadolu liseleri ve kolejler izliyor.

Düz liselerin kaliteli eğitim verdiğini düşünenlerin oranı yüzde 3,5 olurken, imam hatip liselerinin kaliteli eğitim verdiğini düşünenlerin oranı yüzde 11,7, meslek okullarının kaliteli eğitim verdiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 1,5 oldu.

ÖZEL OKULDA OKUMAK İSTİYORLAR
Gençlerin yüzde 76,5'i özel okul ve kolejlerde, yüzde 10,5'i devlet okullarında, yüzde 8,9'u ise yurt dışındaki okullarda okumak istiyor.

Katılımcıların, yüzde 88,9'u özel okulların devlet okullarına göre daha kaliteli eğitim verdiğini düşünüyor. ''Okullarda verilen eğitim günlük hayatta işinize yarıyor mu?'' sorusuna ise gençlerin yüzde 75,1'i ''Hayır'' cevabını verdi.

Ankete katılanların yüzde 79,5'i okul ihtiyaçlarının bütçelerini etkilediğinden yakınırken, yüzde 96.5'i devlet okullarında kesinlikle kayıt parası alınmamasını istiyor.

Gençlerin yüzde 51,4’ü ''sınıfların kalabalık olmasını'' okulların en büyük sorunu olarak görüyor. Ankete katılanların 76,6'sı aile ve çevrenin zoruyla ve ekonomik nedenlerle meslek lisesine gittiğini belirtti.

ÖSYM'YE GÜVENMİYORLAR
KPSS ve YGS ile Güneydoğu'daki kopya ve şifre iddialarının ardından ÖSYM'ye güvenen gençlerin oranı yüzde 47,7'ye düştü.


Kaynak ve Foto: ntvmsnbc