Avrupa Komisyonu, Avrupa'da Yükseköğretim Modernizasyonu'na ilişkin kamuya açık bir anket düzenlenmektedir. Linki aşağıda verilen ve online olarak herkez tarafından doldurulabilecek kısa anketin cevaplanması için son tarih 15 Mart'tır. Anket, İngilizce, Almanca ve Fransızca olarak doldurulabilmektedir.

http://ec.europa.eu/education/news/news2760_en.htm