ABD Öğrenci Liderleri Enstitüsü 2013 Çalışması, ABD üniversitelerinde uygulanan yoğun bir akademik yaz programıdır. Programın amacı, üniversite öğrenci liderlerinin eşzamanlı olarak liderlik becerilerini geliştirirken, onlara ABD hakkında daha geniş bilgi sağlamaktır. Enstitü, bir dizi seminer tartışmaları, okumalar, grup sunumları ve derslerden oluşacaktır. Kurs çalışması ve sınıf etkinlikleri ABD’nin diğer bölgelerine eğitim seyahati, yerel mekân ziyaretleri ve gönüllü etkinlikler için çeşitli olanaklarla tamamlanacaktır. Enstitü, ortalama 4 haftalık akademik ihtisas çalışması ve 2-3 günlük Washington, D.C programıyla sonlanacak olan yaklaşık 1 haftalık yurtiçi seyahat bölümlerinden oluşacaktır.
Katılımcıların yüksekokullardan, üniversitelerden ve diğer yükseköğrenim kurumlarından gelmesi ve akademik çalışmalar, topluluk katılımı ve müfredat dışı faaliyetlerde liderlik özelliği gösteren birinci, ikinci veya üçüncü sınıflardan yüksek motivasyonlu lisans öğrencisi olması beklenmektedir.
Katılımcıların çalışma alanları işletme, iktisat, uluslararası gelişim, yönetim, sosyal çalışma, sosyoloji ve diğer profesyonel alanları kapsayacak şekilde çeşitlilik arz etmektedir. Tüm katılımcıların iyi derecede İngilizce bilmesi gerekmektedir.

Program çerçevesinde;

Sosyal Girişimcilik
Küresel Çevre Konuları
ABD’de Dini Çoğulculuk

olmak üzere 3 farklı çalışma gerçekleştirilecektir.

Sosyal Girişimcilik, Küresel Çevre Konuları, ABD’de Dini Çoğulculuk konularından oluşan çalıştaylar Haziran ve Temmuz 2013 tarihinde gerçekleşecektir. Tam tarihler ve misafir kurumlar daha sonraki bir tarihte ilan edilecektir.

Son başvuru tarihi: 10 Aralık 2012 Pazartesi

Her aday konu başlıklarından sadece bir tanesine başvurabilir. Adaydan hangi konu başlığına başvuracağını açıkça belirtmesi beklenmektedir. Eksik başvuru yapan ya da kurallara uymayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Konu Alanları Hakkında:

Sosyal Girişimcilik
Katılımcılara sosyal konulara değinen girişimsel yaklaşımlarla ilgili bilgi verilecektir. Konu başlıkları mikro finans, örgütsel gelişim ve işletme, yenilik, gelişmekte olan pazarlar, risk analizleri, stratejik iş planlama, kurumsal sosyal sorumluluk ve girişimcilikte kadın ve azınlıklar vb. konular olarak belirlenmiştir.

Küresel Çevre Konuları
Katılımcılara iklim değişikliği, doğal kaynak yönetimi, sürdürülebilir gelişim ve tarım uygulamaları, gıda güvenliği, eko turizm, enerji üretimi, su yönetimi ve arıtımı vb. gibi konular hakkında bilgi verilecektir.

ABD’de Dini Çoğulculuk
Katılımcılara Amerika’da ki ilk dini gelenekler, devlet ve kilisenin birbirinden ayrılması, yeni dinlerin Amerika’ya girişi ve yayılması, azınlık grupların ve dinlerin temsil edilmesi ve korunması, dinler arası diyalog ve değişen ve gelişen dünyada iş birliği vb. konular hakkında bilgi verilecektir.

Ayrıntılı bilgi ve başvuru formu için:
PUBLIC AFFAIRS | Embassy of the United States Ankara, Turkey