YÖK Başkanı Gökhan Çetinsaya, Kanal7'de yayımlanan Başkent Kulisi programında Mehmet Acet'in sorularını yanıtlıyor.

Gökhan Çetinsaya'nın konuşmasından konu başlıkları şöyle:

- 28 Şubat gibi süreçlerde YÖK bir araç olarak kullanılmış.

- Son 4-5 yıldır bir normalleşme var. Başörtüsü, katsayı gibi konularda bir normalleşme yaşandı.

- Öğrenciler hakkında fişlemeler vardı. Bunları lağvettik.

YÖK askeri vesayetin aracıydı

- Üniversitelerdeki her karar YÖK'ten geçiyor.

- 12 Eylül 80 darbesi sonrası kurulan, 28 Şubat'ta kullanılan YÖK'e hayır, evet. Ancak binlerce insanın söz konusu olduğu bir alanda bir denetleme mekanizmasının olması gerektiğine inanıyorum.

- 2023 hedeflerine ulaşmamız için yılda 12 bin doktora yaptırmamız lazım. Şu anda yılda 4 bin doktora yaptırabiliyoruz.

- Planlama ve düzenlemenin çağdaş devlet düzenlerinde olmazsa olmaz olduğunu biliyoruz.

Nasıl bir YÖK hedefleniyor?

- 21. yüzyıl dünyasının ihtiyaçlarına karşılık verecek bir yükseköğretim mekanizması kurmak gerekiyor. YÖK, bu konuda bir aracıdır.

- Tartışmaların merkezinde YÖK değil, yükseköğretim olmalıdır.

- Hesap verilebilirlik, performans ve rekabet ve kalite güvencesine dair bir yasa üzerinde çalıştık 2 yıldır. Ve artık bunu kamuoyunda tartışmaya açtık.

- Biz yaklaşık 1 yıldır bir yığın insanla çalıştay yaptık. Önümüzdeki günlerde her üniversiteden doçent, öğrenci, kamu görevlisini bir araya getirerek çalıştay düzenleyeceğiz.

- Biz yasayı hazırlarken hep 'nasıl olmalı' sorusunu sorduk. Şimdi yasayı yayımladıktan sonra 'ne diyorsunuz' sorusunu soruyoruz. Kamuoyunun gözünün önünde. Herkes eleştirisini getirebilir.

Üniversitelerde merkeziyetçi sistemden kurtulmak lazım

- Herkesin aynı kurallara tabi olduğu bir yerde, gelişim olabilir mi?

- Öyle bir merkeziyetçi sistem ki, dünya kulvarında yarışmaya çalışan üniversiteye engel oluyor. Yine daha küçük üniversitenin kapasitesinin üzerinde performans göstermesini bekliyorsunuz.

Kaynak: Memurlar.Net