Bulunan 1 den 9 - Toplam 9
Ağaç Şeklinde Aç5Beğeni
 • 2 gönderen Nazmi
 • 1 gönderen serguc
 • 1 gönderen Haku
 • 1 gönderen Haku

ÖSYM’den Tüm Sınavlar İçin Yeni ve Dikkat Çekici Önlemler

Güncel Eğitim Haberleri Forumunda ÖSYM’den Tüm Sınavlar İçin Yeni ve Dikkat Çekici Önlemler Konusunu İncelemektesiniz

ÖSYM, güven tazeleme yolunda ilerliyor. ÖSYM tarafından hazırlanan “Adayların Ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş ...

 1. #1
  Akademikpersonel.org
  Üyelik Tarihi
  09-2010
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  17.051

  ÖSYM’den Tüm Sınavlar İçin Yeni ve Dikkat Çekici Önlemler

  ÖSYM, güven tazeleme yolunda ilerliyor. ÖSYM tarafından hazırlanan “Adayların Ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik” bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik’te tuvalet yasağı, parmak izi ve retina taraması gibi ilginç önlemler yer alıyor. Bu haber ÖSYS, ÖMSS, KPSS, PMYO, Kaymakamlık, ALES, ALS, TUS, DUS, Sayıştay, JANU, JANA, STS, Adli-İdari Hakimlik, TODAİE, DGS, KPDS adaylarını ilgilendirmektedir.

  Yönetmeliğin tamamını okumak için Tıklayınız.

  Sınav binalarında hiç bir şekilde emanet eşya alınmayacak

  “Binalara hiçbir şekilde emanet eşya alınmaz.”

  Adaylara kesinlikle tuvalet izni yok (sağlık raporu olanlar hariç)

  “Sınav sırasında sağlık kurulu raporu ile tuvalet ihtiyacını karşılamak zorunda olan adaylar hariç olmak üzere her ne sebeple olursa olsun adaylar tuvalet ve benzeri ihtiyaçları için kısa bir süre için de olsa sınav salonundan çıkamaz. Sınav salonundan çıkan aday kesinlikle bir daha sınav salonuna alınmaz.”

  Toplu kopya çekilmemesi için bina çevresindeki kişiler ve araçlar aranacak

  “Toplu kopya girişimlerine karşı emniyet birimlerince sınav öncesi, sınav esnası ve sınav sonrasında binaların dış çevresinde, gerektiğinde şüpheli kişi ve araçlar da aranmak suretiyle gerekli önlemler alınır ve yapılan ve yapılması gereken işlemler ile ilgili Başkanlığa bilgi verilir.”

  ÖSYM sınava girişte parmak izi ve retina taraması yapabilir

  “ÖSYM teknolojik gelişmelere bağlı olarak adayların ve görevlilerin sınav binalarına giriş koşullarına yönelik sınav gizliliği ve güvenliğini sağlayacak parmak izi, retina tanıma gibi yeni önlemler alabilir.”

  Adayların üst araması teknik cihazlarla yapılacak (ama elle de olabilir)

  “Sınav görevlileri de adaylar gibi sınav binasına girişte güvenlik görevlileri tarafından elle ve/veya teknik cihazlarla aranır.”


  Sınav görevlilerinin de sınavdan önce üstleri aranacak

  “Sınav başlamadan en az iki saat önce kapı girişlerinde tüm görevlilerin üst ve eşya araması yapılır.”

  Kurallara uymayan adaya sınavdan men edilecek

  “Sınav esnasında sınav düzenini bozan, sınav evrakını alan, yırtan, çalan veya teslim etmeyen adaylar bina sınav sorumlusunca sınavdan men edilebilir ve işlem yapmak üzere bina güvenlik görevlileri nezaretinde tutanak düzenlenerek sınav binasından çıkarılır.”

  Sınav sırasında dışarıda gürültü yapanlara ceza verilecek

  “Sınav esnasında gürültü yaparak, yüksek ses çıkararak adayların motivasyonunu bozacak şekilde çevreyi rahatsız eden şahıslar ve işyerlerinin engellenmesi amacıyla sınav yapılan okulların çevresinde gerekli tedbirlerin alınması sağlanır. Ayrıca bu tür eylemlerde bulunanlar hakkında 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uyarınca cezai işlem yapılması için ilgili kurumlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulur.”

  Fotoğraf ve TC kimlik no bulunmayan nüfus cüzdanları ile sınava girilemeyecek

  “Üzerinde adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ve geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmez.”

  Ehliyet ve kurumsal-mesleki kimlik kartları ile sınava girilemeyecek

  “Sürücü belgesi, meslek kimlik kartları ve benzeri belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgeleri olarak kabul edilmez.”

  Vatan görevini yapan er ve erbaşlar askeri kimlik kartı ile sınava girebilir

  “Zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar …….. için askerî kimlik belgesi, kimlik kartı olarak kabul edilebilir”

  Belli yaş altı askeri öğrenciler fotoğraf olmasa da askeri kimlik kartı ile sınava girebilir

  “……yaşları nedeniyle nüfus cüzdanlarında fotoğraf bulunmayan belirli yaşı ikmal etmeyen askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, kimlik kartı olarak kabul edilebilir.”

  Artık özel güvenlik görevlileri polis gözetiminde üst araması yapacak

  “Sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla, genel kolluk görevlileri ile bunların gözetiminde olmak üzere özel güvenlik görevlileri, herhangi bir emir veya karar olmasına ve hangi meslek grubuna dahil olup olmadığına bakılmaksızın, adayların ve sınavın yapıldığı binaya girme hakkına sahip olan tüm görevlilerin üstünü ve eşyasını teknik cihazlarla, gerektiğinde el ile kontrol etmeye ve aramaya yetkilidir.”

  Sınav görevlileri sınav süresince yerinden ayrılamayacak. Ayrılacak olursa üzerindeki iletişim cihazlarını diğer görevlilere teslim edecek ve öyle gidecek

  “Bina güvenlik görevlileri sınav evrakı şehir içi nakil aracına teslim edilinceye kadar görev yerinden ayrılmaz. Ancak bina sınav sorumlusunun talebi halinde telsiz ve cep telefonlarını bina sınav sorumlusuna vermek koşulu ile koridorlarda güvenlik tedbiri almak ve bina çevresinin kontrolünü sağlamak amacıyla görev yerinden ayrılabilirler.”

  Sınav sırasında bina çevresi belli aralıklarla kontrol edilecek

  “Adaylar bina içerisine alındıktan sonra girişlerde görevli bina güvenlik görevlilerinin bir kısmı bina çevresini belli aralıklarla kontrol eder.”

  Her il ve bölge için sınav koordinasyon kurulu kurulacak

  Sınav koordinasyon kurulu; “ÖSYM tarafından belirlenen rektörün başkanlığında koordinatör ve millî eğitim müdürü, ihtiyaç hâlinde il emniyet müdürü veya görevlendirdiği yardımcısı, sorumluluk bölgesi itibarıyla il jandarma komutanı veya görevlendirdiği temsilciden” meydana geliyor.

  Kurulun görevleri, “sınavların güvenliğini ve koordinasyonunun sağlanması, ÖSYM tarafından yapılan düzenlemelere yönelik tedbirler alınması, sınavın denetlenmesi, uygulanması, sınavın tüm aşamalarının kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi ve sınavdan sonra evrakın güvenli bir şekilde ÖSYM’ye ulaştırılması, sınavların gizlilik ve güven içinde yürütülmesi için gerekli önlemleri almak.”

  Giriş belgesindeki fotoğrafına benzemeyen adaylar zor durumda kalacak

  “Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olacaktır. Koyu renk camlı gözlük, sakal, aşırı kilo kaybı, aşırı kilo alımı, yüze yapılan ve tanınmayı zorlaştıran estetik ve benzeri tıbbi operasyon gibi kimlik kontrolünü güçleştiren ve yanılmalara yol açan sebeplerden dolayı adayın kimliği hakkında sınav görevlisinin şüpheye düşmesi durumunda, bina sınav sorumlusu, güvenlik görevlileri ve varsa ÖSYM temsilcisinin de katılımıyla kimlik tespiti yapılır. Adayın kimliği konusunda hala kesin bir yargıya varılamaz ise tutanak tutulur ve Başkanlığa gönderilir. Sınava giriş belgesi ile aday kontrol listesindeki fotoğrafın adayın kimlik tespitini güçleştirmesi durumunda; sınav sonunda adaya boş bir kâğıda, kendi el yazısıyla ve tükenmez kalemle adı-soyadı, doğum yeri ve tarihi, ana-baba adı, okuduğu okul ve benzeri bilgileri kapsayan kimliğini açıklayıcı birkaç cümle yazdırılarak imzalatılır. Bu yazı ve adayın sınava giriş belgesi salon sınav tutanağına eklenir. Adayın yanında yeni çekilmiş vesikalık bir fotoğrafı varsa fotoğrafı da yazıya eklenir. Yanında yeni çekilmiş vesikalık bir fotoğrafı bulunmayan adaya, son altı ay içinde kendisini kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş vesikalık bir fotoğrafını sınavdan sonraki en geç 10 gün içinde Başkanlığa elden ya da iadeli taahhütlü olarak posta ile ulaştırması, bunu yapmadığı takdirde sınavının geçersiz sayılacağı belirtilir. Bu ifadeler, adayın el yazısı ile yazdığı yazıya da yazdırılır. İlgili hakkında karar, Yönetim Kurulunca verilir. Aday, bu süre içerisinde başka bir kimlik belgesi ve fotoğrafını göndermez ise adayın sınavı Yönetim Kurulunca geçersiz sayılır.”

  Adayların yanında bulunduramayacağı eşya ve aletler

  “Adayların, yanlarında her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, anahtarlık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç), broş ve diğer takılar, her türlü plastik, cam eşya ve metal içerikli eşyalar, her türlü elektronik/mekanik cihaz ve her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar ile sınav binalarına girmesine izin verilmez. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav sırasında ya da sınavdan sonra bu tür cihazları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılır. Sağlık kurulu raporu ile kanıtlanmış hastalığı olanların Başkanlığın iznine tabi ilaç ve gıdalar bu kapsamın dışındadır.”

  Haber: Kutay Seymen ARIKAN
  Kaynak: Memurlar.Net
  Kaynak Link: Memurlar.Net (ÖSYM’den tüm sınavlar için yeni ve dikkat çekici önlemler)
  Son düzenleyen Nazmi, 26-09-2012 saat 14:57.
  azraeltr ve Cashmere bunu beğendiler.
  Özel mesaj Yolu İle Soruları Cevaplandıramıyoruz, Foruma Sorarsanız Daha Hızlı Bilgi Edinebilirsiniz

 2. #2
  Doktora
  Üyelik Tarihi
  07-2011
  Mesaj
  357
  sadece sesli gülerim...)))
  lee bunu beğendi.

 3. #3
  Yüksek Lisans
  Üyelik Tarihi
  06-2012
  Mesaj
  64
  sınavlara kendi kalemimizle girebiliyor muyuz?

 4. #4
  Akademikpersonel.org
  Üyelik Tarihi
  09-2010
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  17.051
  Alıntı serceft Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  sınavlara kendi kalemimizle girebiliyor muyuz?
  Hayır, yasak ordan veriyorlar.
  Özel mesaj Yolu İle Soruları Cevaplandıramıyoruz, Foruma Sorarsanız Daha Hızlı Bilgi Edinebilirsiniz

 5. #5
  Yüksek Lisans
  Üyelik Tarihi
  01-2011
  Nerden
  Erzurum
  Mesaj
  49
  Niye insanlara eziyet ediyorlar madem önlem alacaklar sınıflara jammer taksınlar. ne bu görevliye öğrenciye hırsız muamelesi yapılması arkadaş görevline güvenmiyorsan kendi adamlarına ver sınav görevini. Kendi içlerinde ki sorunları halledememişler daha millete eziyet ediyorsunuz. Ya adamın alyansını çıkarttırıyorsunuz. çıkın artık şu çağ dışılıktan...
  sabihagökçenn bunu beğendi.

 6. #6
  Lisansüstü
  Üyelik Tarihi
  09-2012
  Mesaj
  17
  Vay canına o kadar önemli kararlara imza atmışlar ki bir anda ÖSYM'ye olan güvensizlik duygum yerini güvene bıraktı. Eğitim dünyası büyük bir reformla karşı karşıya.

 7. #7
  KaRaKaLp
  Misafir
  Adayları bıraksın da kendi kendini denetlesin ösym!

 8. #8
  Yüksek Lisans
  Üyelik Tarihi
  01-2011
  Nerden
  Erzurum
  Mesaj
  49
  Öncelikle kurumun içindeki sınavları hazirlayan zihniyetleri değişseler bu tarz guvenlik onlemlerine gerek kalmaz. Adamlar hep konuyu degistiriyorlar millete cuvaldiz batirip igneyide bize ceviriyorlar:banghead:

  Discovery cihazımdan gönderildi
  sabihagökçenn bunu beğendi.

 9. #9
  Doçent Doktor
  Üyelik Tarihi
  07-2011
  Mesaj
  1.629
  kral çıplak !!!
  Hayat hayal kırıklıklarıyla doludur, tabi akademisyenler için...

Benzer Konular

 1. Cevap: 10
  Son Mesaj: 10-08-2015, 15:44
 2. ÖSYM'de Yeni Bir Kriz Kapıda
  Genel Güncel Olaylar forum içinde, yazan Akademik
  Cevap: 4
  Son Mesaj: 25-03-2012, 23:09
 3. Dikkat dikkat!!!büyük üniversiteleri ya da öyp eğitimi veren ünileri kazananlar bunu okuyun!!!
  ÖYP 2011- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Bölümü forum içinde, yazan favori
  Cevap: 46
  Son Mesaj: 20-12-2011, 12:19
 4. Ortada Bir Yalan Var! Büyük Üniversiteler İçin Dikkat!!!
  ÖYP Hakkında Genel Bilgiler forum içinde, yazan Niënor
  Cevap: 70
  Son Mesaj: 09-07-2011, 22:46
 5. İşte ÖSYM'nin Yeni Kuralları..
  Genel Güncel Olaylar forum içinde, yazan Fırat
  Cevap: 2
  Son Mesaj: 06-10-2010, 16:49

Bu Konu için Etiketler

Mesaj Yetkileriniz

 • Yeni konu açmaya yetkiniz yok
 • Cevap yazmaya yetkiniz yok
 • Eklenti yüklemeye yetkiniz yok
 • Mesajınızı düzeltmeye yetkiniz yok
 •  
Yukarı Git