Bulunan 1 den 3 - Toplam 3
Ağaç Şeklinde Aç3Beğeni
 • 3 gönderen Nazmi

YÖK'ün 'döner sermaye' yönetmeliğinde değişiklik

Güncel Eğitim Haberleri Forumunda YÖK'ün 'döner sermaye' yönetmeliğinde değişiklik Konusunu İncelemektesiniz

YÖK'ün ''döner sermaye'' yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, yükseköğretim kurumlarından başka yerlerde mesleki faaliyette bulunan ve meslek ...

 1. #1
  Ordinaryüs Profesör Doktor
  Üyelik Tarihi
  05-2011
  Nerden
  Ankara, Turkey, Turkey
  Mesaj
  6.376

  YÖK'ün 'döner sermaye' yönetmeliğinde değişiklik

  YÖK'ün ''döner sermaye'' yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, yükseköğretim kurumlarından başka yerlerde mesleki faaliyette bulunan ve meslek veya sanatlarını serbest olarak icra eden öğretim üyelerine ek ödeme verilmeyecek.

  Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

  Yapılan yönetmelik değişikliğine göre, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58. maddesinin (c) fıkrası kapsamında bulunan birimlerde çalışan personelle diğer birimlerde döner sermaye gelirlerinin elde edilmesine katkısı bulunan öğretim elemanları dışındaki personele hiçbir şekilde ek ödeme yapılamayacak.

  Yükseköğretim kurumlarından başka yerlerde mesleki faaliyette bulunan ve meslek veya sanatlarını serbest olarak icra eden öğretim üyelerine de ek ödeme verilmeyecek.

  Genel Sağlık Sigortası kapsamı dışındaki özel sigorta, özel kurum ve benzeri kuruluşlarla bir protokolle belirlenen anlaşma çerçevesinde sunulmuş hizmetlerle ilgili olarak, ''Gelir Getirici Faaliyet Cetveli''ndeki puanları alınacak ücrete paralel olarak artırmaya üniversite ve yüksek teknoloji enstitülerinin yönetim kurulları yetkili olacak.

  -Asgari ek ödeme oranı-

  Döner sermaye gelirinin elde edildiği fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve uygulama araştırma merkezi olarak nitelendirilen birimde çalışanların, birim veya alt birim ortalamasına göre değerlendirilmesine veya birim ve alt birim ortalamasının birlikte ve hangi oranlarda değerlendirilmesi gerektiğine yönetim kurulu karar verecek.

  Alt birimin, özelliklerinden dolayı birim ortalamasının altında kalması durumunda, hesaplamaların birim ortalamasından yapılıp yapılmamasına da yönetim kurulları karar verecek. Adına bireysel gelir getirici faaliyet puanı girilmeyen kadro-unvan gruplarından hangilerinin alt birim veya birim ortalamasından ek ödeme alabilecekleri yönetim kurulunca karara bağlanacak.

  Yapılacak asgari ek ödeme oranı, ilgili birim yöneticisi (dekan ve başhekim) için yönetim kurulunca kanunda belirlenen tavan oranını geçmemek üzere belirlenen yönetici payı ek ödeme oranının; tıp fakültesi ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde görev yapan öğretim üye ve öğretim görevlileri ile uzman tabip ve diş tabipleri için yüzde 35'inden, diğer öğretim elemanları için yüzde 25'inden, diğer personel için ise yüzde 15'inden, diş hekimliği fakültelerinde ise öğretim elemanları için yüzde 25'inden, diğer personel için ise yüzde 15'inden az olmayacak.

  Bir öğretim üyesi ve görevlisi ile uzman tabip ve diş tabibine yapılacak ek ödemede; yönetim kurullarınca belirlenen mesai içi ek ödeme tavan oranının en fazla yüzde 35'ine kadar kurumsal katkı (A) puanı, yüzde 75'ine kadar mesai içi gelir getirici faaliyeti (B1) puanı, en fazla yüzde 25'ine kadar eğitim-öğretim faaliyeti (C) puanı, en fazla yüzde 25'ine kadar bilimsel yayın faaliyeti (D) puanı ve en fazla yüzde 15'ine kadar diğer faaliyetler (E) puanı dikkate alınacak.

  Bunların toplamı yönetim kurullarınca belirlenen tavan oranını geçemeyecek. Nöbet ücretleri hariç olmak üzere mesai dışı gelir getirici faaliyette bulunulması halinde bu faaliyetlerine karşılık olarak hesaplanan oran, yönetim kurullarınca belirlenen ek ödeme oranının yüzde 50'sinden fazla olamayacak.

  -YÖK ve ÜAK tarafından görevlendirilen öğretim elemanları-

  Görevlendirilen personele yapılacak ek ödeme maddesinde yapılan değişikliğe göre ise 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58. maddesinin (c) fıkrası kapsamında bulunan öğretim elemanlarından, yine kanunun 39. maddesinin birinci fıkrası uyarınca belirtilen amaçlarla bir takvim yılı içinde toplam üç aya kadar görevlendirilenlere, birim veya alt birim ortalaması esas alınarak aktif çalışılan gün katsayısı tam dikkate alınmak suretiyle ek ödeme yapılacak.

  Ancak, 39. maddede belirtilen görevlendirmelerden kongre, konferans ve seminerlere, bildirisiz katılımlarda (davetli konuşmacı ve oturum başkanlıkları hariç) bu süre takvim yılı içinde toplam 10 iş gününü geçemeyecek.

  Kanunun 58. maddesinin (c) fıkrası kapsamındaki 657 sayılı Kanun'a tabi personelin hizmet içi eğitim kursları, kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi etkinliklerde eğitici veya katılımcı olarak görevlendirilmesi durumunda, bir yılda toplam 10 günü geçmemek kaydıyla bu süre içerisinde aktif çalışmış kabul edilecek. Yine bu kapsamdaki öğretim elemanlarının, yükseköğretim kurumları ile ilgili konularda yapılacak çalışmalara katılmak üzere Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul tarafından görevlendirilmesi durumunda, ayda toplam 4 günü geçmemek kaydıyla bu süre içerisinde aktif çalışmış kabul edilecek.

  -Puanlar yüzde 50'ye kadar artırılıp, eksiltilebilecek-

  Yeni yönetmeliğe göre, kanunun 58. maddesinin (c) ve (f) fıkraları kapsamında bulunanlar dışında 657 sayılı Kanun'a tabi memurlar ile sözleşmeli personele Kanunun 58. maddesi uyarınca ek ödeme yapılmayacak.

  Kanunun 58. maddesinin (c) fıkrasında sayılan birimler için Yükseköğretim Kurulunca ''Gelir Getirici Faaliyet Cetveli'' düzenleninceye kadar, bu cetvel yerine 12 Mayıs 2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5. maddesinin birinci fıkrasının (öö) bendi uyarınca yürürlüğe konulmuş olan yönergede yer alan puanlar esas alınacak.

  Bu puanları yüzde 50'ye kadar artırmaya veya eksiltmeye; yönergedeki puanlarda değişiklik yapılması halinde yapılan değişikliklerin hangi oranda yansıtılacağı hususunda da yönetim kurulları yetkili olacak. Yönergede bulunmayan işlemler için ise belirleme yetkisi YÖK'te olacak.

  Yönetmelik, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek.

  Kaynak: Cihan Haber Ajansı

 2. #2
  Akademikpersonel.org
  Üyelik Tarihi
  09-2010
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  17.051
  Bir şey anlayan olursa ve açıklama yaparsa sevinirim
  Mr December, eaizmir ve melamy bunu beğendiler.
  Özel mesaj Yolu İle Soruları Cevaplandıramıyoruz, Foruma Sorarsanız Daha Hızlı Bilgi Edinebilirsiniz

 3. #3
  Yüksek Lisans
  Üyelik Tarihi
  12-2011
  Nerden
  ankara
  Mesaj
  109
  Alıntı Vahdet Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  YÖK'ün ''döner sermaye'' yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, yükseköğretim kurumlarından başka yerlerde mesleki faaliyette bulunan ve meslek veya sanatlarını serbest olarak icra eden öğretim üyelerine ek ödeme verilmeyecek.

  Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

  Yapılan yönetmelik değişikliğine göre, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58. maddesinin (c) fıkrası kapsamında bulunan birimlerde çalışan personelle diğer birimlerde döner sermaye gelirlerinin elde edilmesine katkısı bulunan öğretim elemanları dışındaki personele hiçbir şekilde ek ödeme yapılamayacak.

  Yükseköğretim kurumlarından başka yerlerde mesleki faaliyette bulunan ve meslek veya sanatlarını serbest olarak icra eden öğretim üyelerine de ek ödeme verilmeyecek.

  Genel Sağlık Sigortası kapsamı dışındaki özel sigorta, özel kurum ve benzeri kuruluşlarla bir protokolle belirlenen anlaşma çerçevesinde sunulmuş hizmetlerle ilgili olarak, ''Gelir Getirici Faaliyet Cetveli''ndeki puanları alınacak ücrete paralel olarak artırmaya üniversite ve yüksek teknoloji enstitülerinin yönetim kurulları yetkili olacak.

  -Asgari ek ödeme oranı-

  Döner sermaye gelirinin elde edildiği fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve uygulama araştırma merkezi olarak nitelendirilen birimde çalışanların, birim veya alt birim ortalamasına göre değerlendirilmesine veya birim ve alt birim ortalamasının birlikte ve hangi oranlarda değerlendirilmesi gerektiğine yönetim kurulu karar verecek.

  Alt birimin, özelliklerinden dolayı birim ortalamasının altında kalması durumunda, hesaplamaların birim ortalamasından yapılıp yapılmamasına da yönetim kurulları karar verecek. Adına bireysel gelir getirici faaliyet puanı girilmeyen kadro-unvan gruplarından hangilerinin alt birim veya birim ortalamasından ek ödeme alabilecekleri yönetim kurulunca karara bağlanacak.

  Yapılacak asgari ek ödeme oranı, ilgili birim yöneticisi (dekan ve başhekim) için yönetim kurulunca kanunda belirlenen tavan oranını geçmemek üzere belirlenen yönetici payı ek ödeme oranının; tıp fakültesi ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde görev yapan öğretim üye ve öğretim görevlileri ile uzman tabip ve diş tabipleri için yüzde 35'inden, diğer öğretim elemanları için yüzde 25'inden, diğer personel için ise yüzde 15'inden, diş hekimliği fakültelerinde ise öğretim elemanları için yüzde 25'inden, diğer personel için ise yüzde 15'inden az olmayacak.

  Bir öğretim üyesi ve görevlisi ile uzman tabip ve diş tabibine yapılacak ek ödemede; yönetim kurullarınca belirlenen mesai içi ek ödeme tavan oranının en fazla yüzde 35'ine kadar kurumsal katkı (A) puanı, yüzde 75'ine kadar mesai içi gelir getirici faaliyeti (B1) puanı, en fazla yüzde 25'ine kadar eğitim-öğretim faaliyeti (C) puanı, en fazla yüzde 25'ine kadar bilimsel yayın faaliyeti (D) puanı ve en fazla yüzde 15'ine kadar diğer faaliyetler (E) puanı dikkate alınacak.

  Bunların toplamı yönetim kurullarınca belirlenen tavan oranını geçemeyecek. Nöbet ücretleri hariç olmak üzere mesai dışı gelir getirici faaliyette bulunulması halinde bu faaliyetlerine karşılık olarak hesaplanan oran, yönetim kurullarınca belirlenen ek ödeme oranının yüzde 50'sinden fazla olamayacak.

  -YÖK ve ÜAK tarafından görevlendirilen öğretim elemanları-

  Görevlendirilen personele yapılacak ek ödeme maddesinde yapılan değişikliğe göre ise 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58. maddesinin (c) fıkrası kapsamında bulunan öğretim elemanlarından, yine kanunun 39. maddesinin birinci fıkrası uyarınca belirtilen amaçlarla bir takvim yılı içinde toplam üç aya kadar görevlendirilenlere, birim veya alt birim ortalaması esas alınarak aktif çalışılan gün katsayısı tam dikkate alınmak suretiyle ek ödeme yapılacak.

  Ancak, 39. maddede belirtilen görevlendirmelerden kongre, konferans ve seminerlere, bildirisiz katılımlarda (davetli konuşmacı ve oturum başkanlıkları hariç) bu süre takvim yılı içinde toplam 10 iş gününü geçemeyecek.

  Kanunun 58. maddesinin (c) fıkrası kapsamındaki 657 sayılı Kanun'a tabi personelin hizmet içi eğitim kursları, kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi etkinliklerde eğitici veya katılımcı olarak görevlendirilmesi durumunda, bir yılda toplam 10 günü geçmemek kaydıyla bu süre içerisinde aktif çalışmış kabul edilecek. Yine bu kapsamdaki öğretim elemanlarının, yükseköğretim kurumları ile ilgili konularda yapılacak çalışmalara katılmak üzere Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul tarafından görevlendirilmesi durumunda, ayda toplam 4 günü geçmemek kaydıyla bu süre içerisinde aktif çalışmış kabul edilecek.

  -Puanlar yüzde 50'ye kadar artırılıp, eksiltilebilecek-

  Yeni yönetmeliğe göre, kanunun 58. maddesinin (c) ve (f) fıkraları kapsamında bulunanlar dışında 657 sayılı Kanun'a tabi memurlar ile sözleşmeli personele Kanunun 58. maddesi uyarınca ek ödeme yapılmayacak.

  Kanunun 58. maddesinin (c) fıkrasında sayılan birimler için Yükseköğretim Kurulunca ''Gelir Getirici Faaliyet Cetveli'' düzenleninceye kadar, bu cetvel yerine 12 Mayıs 2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5. maddesinin birinci fıkrasının (öö) bendi uyarınca yürürlüğe konulmuş olan yönergede yer alan puanlar esas alınacak.

  Bu puanları yüzde 50'ye kadar artırmaya veya eksiltmeye; yönergedeki puanlarda değişiklik yapılması halinde yapılan değişikliklerin hangi oranda yansıtılacağı hususunda da yönetim kurulları yetkili olacak. Yönergede bulunmayan işlemler için ise belirleme yetkisi YÖK'te olacak.

  Yönetmelik, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek.

  Kaynak: Cihan Haber Ajansı
  merhaba. öyp ile celal bayar ünv. tıp fakültesi nde arş. gör. dr olarak 8 aydır görev yapmaktayım. 35. madde ile kadrom 5 ay önce geldi. Tıp fakültesine 13B 4 ile görevlendirmem ancak mayıs ayında yapılabildi çünkü tıp fakültesi dekanı döner sermayeden faydalanmamı istemediği için yönetim kurulundan karar geçmedi. şu an döner sermaye vermemekte ısrar ediyorlar. konuyu rektör hocaya taşıdım ve bu hususta onay verdiği halde dekanlık direniyor. benden başka doktor olarak görev yapan malesef yok. diğer üniversitelerde aynı pozisyonda olup döner sermayeden faydalanan bir çok arkadaş var. geçen gün tıp fakültesi ve rektörlüğe dilekçe yazdım. büyük ihtimalle mahkemeye gideceğim. dekanın rektörün kararına aykırı hareket etme hakkı var mıdır? bilgi verirseniz sevinirim. çok nadir bir durum olduğu için bilinmiyor. son olarak lütfen manisa celal bayar ünv. tıp fakültesine gelmeyin. ben çok pişman oldum. hekim olarak bile çekilmiyor..

Benzer Konular

 1. ÖYP ile Atandıktan Sonra Anabilim Dalında Değişiklik Yapılır mı?
  ÖYP 2013- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı forum içinde, yazan orm
  Cevap: 91
  Son Mesaj: 28-08-2016, 22:50
 2. ÖYP'de Tıp Fakültesi Döner Sermayesinden Yararlanma
  ÖYP 2011- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Bölümü forum içinde, yazan vethakan
  Cevap: 21
  Son Mesaj: 09-06-2015, 16:22
 3. ÖYP'de Döner Sermaye Var mı?
  ÖYP Hakkında Genel Bilgiler forum içinde, yazan sserter
  Cevap: 13
  Son Mesaj: 11-02-2015, 00:22
 4. öyp ek atmalarda sistemde değişiklik var mı?
  ÖYP Hakkındaki Sorularınız forum içinde, yazan biyofizik
  Cevap: 6
  Son Mesaj: 05-11-2011, 21:31
 5. KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı'nda değişiklik işlemleri
  Genel Güncel Olaylar forum içinde, yazan nehir
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 30-09-2010, 14:10

Bu Konu için Etiketler

Mesaj Yetkileriniz

 • Yeni konu açmaya yetkiniz yok
 • Cevap yazmaya yetkiniz yok
 • Eklenti yüklemeye yetkiniz yok
 • Mesajınızı düzeltmeye yetkiniz yok
 •  
Yukarı Git