BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2012/3208

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak İslami İlimler Fakültesi kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 7/5/2012 tarihli ve 11565 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/5/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Karar Sayısı : 2012/3209

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak enstitü ve fakülte kurulması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Millî Eğitim Bakanlığının teklif yazıları üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/5/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

14/5/2012 TARİHLİ VE 2012/3209 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – (1) Ekli listede belirtilen yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak karşılarında belirtilen enstitü ve fakülteler kurulmuştur.

MADDE 2 – (1) Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yer alan Sivil Havacılık Yüksekokulu kapatılmış ve adı geçen Rektörlüğe bağlı olarak Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi kurulmuştur.

MADDE 3 – (1) 16/12/2011 tarihli ve 2011/2605 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Meslek Yüksekokulları" ibaresi "Yüksekokulları" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – (1) Bu Kararın 3 üncü maddesi 10/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


Karar Sayısı : 2012/3218

Okan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 9/5/2012 tarihli ve 11735 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/5/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Karar Sayısı : 2012/3219

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin adının İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi olarak değiştirilmesi; Millî Eğitim Bakanlığının 7/5/2012 tarihli ve 11559 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/5/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2012/3220

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 7/5/2012 tarihli ve 11560 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/5/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Karar Sayısı : 2012/3226

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin kapatılması ve adı geçen Rektörlüğe bağlı olarak Mühendislik Fakültesi ile Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 7/5/2012 tarihli ve 11562 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/5/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Karar Sayısı : 2012/3243

Ekli listede yer alan enstitü, fakülte ve yüksekokulların karşılarında belirtilen yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının teklif yazıları üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 24/5/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.


Karar Sayısı : 2012/3245

KTO-Karatay Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 14/5/2012 tarihli ve 11981 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/5/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Karar Sayısı : 2012/3246

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Uygulamalı Bilimler Fakültesi kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 14/5/2012 tarihli ve 11979 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/5/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Karar Sayısı : 2012/3247

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Güzel Sanatlar Fakültesinin adının Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi olarak değiştirilmesi; Millî Eğitim Bakanlığının 14/5/2012 tarihli ve 11977 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/5/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Kaynak: A.A