Hacettepe Üniversitesi 2013-2017 staratejik planını yayımladı. Planda Üniversitenin zayıf yönleri şu şekilde belirtilmiştir.

- eskimiş ve yetersiz fiziksel yapı,
- artan kontenjanlara bağlı olarak aratan derslik ve laboratuvar ihtiyacı,
- kurumun ihtiyaç duyduğu verilerin ortak bir veri tabanında toplanmamış olması
- idari personele ilişkin sorunlar
- Akademik personele ilişkin sorunlar
- Öğrencilere ilişkin sorunlar,

Statejik planda, akademik personele ilişkin sorunlar konusunda ise şu tespit yapılmıştır:

"Akademik Personele İlişkin Sorunlar: Akademik kadroya ilişkin sorunlar iki yönlü olarak düşünülmelidir. Kurum açısından nitelikli akademik kadrolara sahip olmak önemli iken akademik çalışanlar açısından motivasyon eksikliğine yol açmayacak kurumsal uygulamalar önem kazanmaktadır. Akademik personelin kurumsal uygulamalar konusundaki algıları aidiyet duygusunda eksikliklere ve motivasyon azalmalarına neden olmaktadır. Akademik yükselme kriterlerinin alanlara göre belirlenmemiş ve süreklilik kazanmamış olmasına, atama kriterlerinin değişkenliğine bağlı olarak güvensizlikler ve motivasyon eksiklikleri ortaya çıkmaktadır." .

Yani üniversite personeli akademik kriterlerin objektif olarak belirlenmemiş olmasından şikayetçidir.


Diğer taraftan, üniversite, nitelik personel istihdamında sıkıntı yaşadığı tespitini yapmakta; bu sorunun ise öğretim üye ve yardımcısı alımında üniversitenin mutlak karar verici olmamasına bağlamaktadır. Yine rapora göre memur alımında da KPSS'nin uygulanması nitelikli personel sorunu oluşturmaktadır. Raporun ilgili bölümü şu şekildedir:

"Nitelikli akademik personel istihdamında ciddi kadro sorunları bulunmaktadır. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) kadro kullanım izni taleplerinde üniversiteler arasında farklı öncelikler uygulamaktadır. Özellikle hiçbir akademik analize dayanmadan o andaki kadro durumu norm kadroya dönüştürülmüş ve bölümlerin donanımlı yeni akademik kadrolarla desteklenmesi imkansız hale getirilmiş bulunmaktadır. Bununla birlikte öğretim üye ve yardımcıları sınıfında personel seçiminde belirli gereklilikler çerçevesinde mutlak karar verici olamamak söz konusudur. Keza idari personel seçiminde de merkezi sistem uygulamalarının etkisi bu yönde olmaktadır. Ücret düşüklüğü, norm kadro nedeni ile bilim insanı olma eğilimlerinde düşüş de söz konusudur. Kadro kullanımındaki sıkıntılar, personel alımında karar verici olamama, ücret düşüklüğü gibi hususlar nitelikli personel istihdamı açısından bazı riskler yaratmaktadır."

Kaynak: Memurlar.net