Bildiğiniz gibi bazı üniversiteler öğrenci sayısı çok diyerek bölündü. Enstitüler ise, şizofrenik bir şekilde, bu sefer öğrenci sayısının çokluğuna bakılmadan lisanüstü eğitim enstitüsü adı altında birleştirildi. Lisansüstü eğitim müdüru, sosyal bilimlerden olursa fen bilimleri bölümlerinin ihtiyaçlarını nasıl takip edecek, sağlık bilimleri enstitüsüyle nasıl uyum sağlayacak; enstitü müdürü fen bilimlerinden seçilirse tarih, arkeoloji, edebiyat bölümlerinin lisansüstü eğitim ihtiyaçlarını nereden bilecek? Bu konular, şu anda üniversitede eğitim gören veya eğitim veren herkesin tartışması ya da en azından üzerinde düşünmesi gereken konular.