Bulunan 1 den 3 - Toplam 3
Ağaç Şeklinde Aç1Beğeni
 • 1 gönderen Beatitudo

Sosyolog,Kütüphaneci,Arkeologların Sorunları

Genel Güncel Olaylar Forumunda Sosyolog,Kütüphaneci,Arkeologların Sorunları Konusunu İncelemektesiniz

Sosyolog, Kütüphaneci, Müze Araştırmacısı, Folklor Araştırmacısı, Arşiv Uzmanı, Kitap Pataloğu ve Arkeologların mağduriyetlerine ve sendikaların ...

 1. #1
  Yüksek Lisans
  Üyelik Tarihi
  11-2013
  Mesaj
  99

  Sosyolog,Kütüphaneci,Arkeologların Sorunları

  Sosyolog, Kütüphaneci, Müze Araştırmacısı, Folklor Araştırmacısı, Arşiv Uzmanı, Kitap Pataloğu ve Arkeologların mağduriyetlerine ve sendikaların bu konudaki taleplerine ilişkin ziyaretçilerimizden gelen bir yazı:

  Toplu sözleşme görüşmeleri 03/08/2015 tarihinde başlayacak olup bu hususta Sosyolog, Kütüphaneci, Müze Araştırmacısı, Folklor Araştırmacısı, Arşiv Uzmanı, Kitap Pataloğu ve Arkeologların mağduriyetleri noktasında tüm sendikaların mutabık olduğu açıklanan toplu sözleşme taleplerine yansımıştır.

  Tüm bu ünvanlara haiz çalışanlar yıllardır süren bu mağduriyetin ve bu yıpratmanın çözümlenmesi noktasında kenetlenmiş ve mağduriyetlerin giderilmesini ivedilikle beklemektedir.

  KÜLTÜR MEMUR SEN

  644 sayılı KHK ile teknik hizmetler sınıfına dâhil edilen Kütüphaneci, Müze Araştırmacısı, Folklor Araştırmacısı, Arşiv Uzmanı, Kitap Pataloğu ile Arkeolog, THS Uzman, Restoratör ve bu kapsamdaki diğer unvanlar ile Araştırmacı (Ö) ek göstergeleri 3600’e, Özel Hizmet Tazminatları da (a) grubuna yükseltilmiştir.

  644 sayılı KHK ile teknik hizmetler sınıfına aktarılan müze araştırmacısı, kütüphaneci, folklor araştırmacısı, arşivci ve kitap patoloğu kadrolarındaki personele 1 derece verilmiştir.

  EĞİTİM BİR SEN

  Teknik Hizmetler Sınıfı’na dâhil edilen personelin özel hizmet tazminatı Yükseköğretim kurumlarında Folklor Araştırmacısı, Müze Araştırmacısı, Kütüphaneci, Arşivci, Kitap Patoloğu ve Sosyolog unvanlı kadrolarında çalışan personele, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı Cetvelin (E) Teknik Hizmetler Bölümü’nün 1/c maddesinde öngörülen oranlarda söz konusu Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen usul ve esaslar dâhilinde özel hizmet tazminatı ödenmesi.

  BEM BİR SEN

  Kütüphaneci, arşivci, kitap patalogu, folklor araştırmacısı, sosyolog ve sanat tarihçilerinin sorunlarının çözümü yapılan düzenlemeler ile belirtilen unvanlar TH sınıfına alınmış olsa da bazı konularda hala TH sınıfına tanınan haklardan tam yararlanmamaktadırlar. Bu sorun ivedi olarak giderilmesi.

  II Sayılı Cetvelin E. Teknik Hizmetler Bölümünün 6. maddesinde yer alan “yol gibi açık çalışma mahallerinde” ifadesinden sonra gelecek şekilde Araştırma ve İnceleme “Gezici kütüphane hizmetleri” ifadesinin yer verilmelidir.

  KÜLTÜR SANAT SEN

  657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde Hizmet sınıfları itibariyle unvan veya aylık alınan derecelere göre ek göstergelerdeki (II) sayılı cetvelde Şehir Plancısı ve Bölge Plancısı ibaresinden sonra gelmek üzere Müze Araştırmacısı, Kütüphaneci, Folklor Araştırmacısı unvanı eklenmiştir.

  14.07.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36.maddesinin “Ortak Hükümler “başlıklı A bendinin 4.alt bendinde ,” Üniversitelerin arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümlerinin Prehistorya, Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi, Klasik Arkeoloji Ana bilim dallarından mezun olanlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “Fen- Edebiyat, Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültelerinin Bilgi-Belge Yönetimi(Kütüphanecilik) Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik, Halkbilimi, Restorasyon, Konservasyon, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım bölümlerinden mezun olanlar öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir( 1) derece verilir ibaresi eklenmiştir.

  657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli II sayılı Cetvelde grup 9’un 6.sırasına “Arkeolog” ibaresinden sonra gelmek üzere Restoratör, Kütüphaneci, Müze Araştırmacısı, Folklor Araştırmacısı ibaresi eklenmiştir.

  17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı Cetvelinin "(B) Teknik Hizmetler Bölümü"nün 3 üncü sırasında hizmet yılları dikkate alınarak öngörülen iş güçlüğü ve temininde güçlük zammı puanları ile (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin "(E) Teknik Hizmetler" bölümünün 1 inci sırasının (c) bendinde dereceler itibarıyla öngörülen tazminat ve ek tazminat oranları, kadroları teknik hizmetler sınıfına dâhil Müze Araştırmacısı Folklor Araştırmacısı, Kütüphaneci unvanlı kadrolarda bulunan personel için de uygulanır.

  657 Sayılı Kanuna ekli II Sayılı (özel Hizmet Tazminatı)Cetvelinin E-Teknik Hizmetler Bölümünün 6.Maddesinde; teknik hizmet sınıfına ait kadrolarda çalışan büro, atölye, ısı santrali, laboratuvar,tesis,(sosyal tesisler dahil)işletme,fabrika,ve hizmet binaları dışında olmak şartıyla arazi,şantiye,inşaat,baraj park,bahçe maden ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlar (belirtilen mahallerde yapılan kontrolörlük dahil) dan sonra gelmek üzere “araştırma inceleme yapmak,gezici kütüphane hizmeti vermek” ibaresi eklenmiştir.

  657 Sayılı Kanuna ekli II Sayılı (Özel Hizmet Tazminatı) Cetvelinin E-Teknik Hizmetler Bölümünün 6.Maddesine En az dört yıllık yükseköğrenim görenlerden; Teknik Hizmetler Sınıfının 1/a, b ve c sıralarında sayılan Mimar, Mühendis, Arkeolog, unvanından sonra gelmek üzere Müze Araştırmacısı, Kütüphaneci unvanları eklenmiştir.

  TÜRK BÜRO SEN

  644 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37. maddesinin 21. fıkrasının ; “ 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin kurumlara ait bölümlerinde yer alan Folklor Araştırmacısı, Müze Araştırmacısı, Kütüphaneci, Arşivci, Kitap Patoloğu ve Sosyolog unvanlı kadroların sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı olarak değiştirilmiştir.” Hükmü kapsamında, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nde Başbakanlık Teşkilat Kanunu’nun 35. maddesine göre görev yapan arşiv görevlilerinin de teknik hizmetler sınıfının ek gösterge ve diğer mali haklarından yararlandırılmalarının sağlanması,

  TÜRK TARIM ORMAN SEN

  Hizmet kolumuzda görev yapan Teknik Hizmetler sınıfına dâhil Kimyager, Biyolog, Ekonomist, Sosyolog vb. unvanlarda görev yapan kamu görevlilerinin; Ek Gösterge, Zam ve Tazminatlarının Teknik Hizmetler Sınıfındaki Mühendisler gibi yükseltilmesi,

  TÜRK KÜLTÜR SANAT SEN

  Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanı olup, Teknik Hizmetler sınıfında; Kütüphaneci, Arkeolog, Sanat Tarihçisi, Müze Araştırmacısı, Kimyager, Sosyolog ve Matematikçilerin 2200 olan ek gösterge rakamının, 3600’e yükseltilmesi ve tazminat oranlarının buna göre yeniden düzenlenmesi,

  TARIM ORKAM SEN

  Kimyager, Ekonomist, İstatistikçi, Sosyolog, Avukat vb. kadrolarda çalışanlar ile 4 yıllık fakülte mezunlarının ek göstergesi diğer teknik hizmetler sınıfındaki personel gibi 3600’e yükseltilmelidir.

  SAĞLIK EMEKÇİLERİ SENDİKASI (SES)

  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı olarak çalışan sosyologların 2012 yılında çıkartılan Kanun nedeniyle karşı karşıya kaldıkları 1 derece hak kaybının giderilmesi için gerekli düzenlemeler yapılsın.

 2. #2
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  09-2015
  Nerden
  Ütopya
  Mesaj
  10
  Bu unvanlara sahip kişilerin umarım beklentileri gerçekleşir.
  ysesen bunu beğendi.
  Mantık, sizi A noktasından B noktasına götürür, hayal gücü ise her yere...

 3. #3
  Yüksek Lisans
  Üyelik Tarihi
  11-2013
  Mesaj
  99
  Daha gerçekleşmedi, çünkü birçok meslektaş daha kendilerinin bile farkında değiller. İşe gidip geliyorlar ve ellerindeki fırsatları tepiyorlar. Öğretmenler her gün kadro, maaş diye ağlıyor. Bizimkiler ise "çok şükür bunada" diyip oturuyor.

Benzer Konular

 1. ÖYP Ödenek Sorunları
  ÖYP 2014- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı forum içinde, yazan eylence
  Cevap: 72
  Son Mesaj: 07-09-2016, 11:07
 2. ÖYP Başvuru Şartı Sorunları
  ÖYP Tercih Rehberi ve Yardımı forum içinde, yazan yalın119
  Cevap: 4
  Son Mesaj: 23-12-2013, 11:50
 3. ÖYP'lilerin İstekleri ve Sorunları
  ÖYP Hakkındaki Sorularınız forum içinde, yazan SEFER
  Cevap: 35
  Son Mesaj: 03-12-2013, 19:30
 4. İİBF sorunları ve ÖYP
  ÖYP Hakkındaki Sorularınız forum içinde, yazan kaze
  Cevap: 4
  Son Mesaj: 24-03-2012, 21:46
 5. ÖYP kapsamından çıkartılmanın sorunları ?
  ÖYP Hakkındaki Sorularınız forum içinde, yazan aa1ksk
  Cevap: 2
  Son Mesaj: 06-07-2011, 19:26

Bu Konu için Etiketler

Mesaj Yetkileriniz

 • Yeni konu açmaya yetkiniz yok
 • Cevap yazmaya yetkiniz yok
 • Eklenti yüklemeye yetkiniz yok
 • Mesajınızı düzeltmeye yetkiniz yok
 •  
Yukarı Git