2014/temmuz döneminde formasyon programına yerleştirilen o esnada askerde olan ve bu sebeple kayıt yaptıramamış kişi son af ile programa kayıt hakkı yeniden kazanabilri mi?

" 26.11.2014 tarihli ve 29187 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6569 Sayılı Kanun’un 32. maddesi ile 2547 sayılı Kanun’a eklenen Geçici 68. Maddede;

“Yükseköğretim kurumlarından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilişiği kesilen öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş ay içinde başvuruda bulunmaları hâlinde, geçici 58 inci maddede yer alan esaslara göre, ilgili yükseköğretim kurumunda açılmış program ve ders var ise takip eden eğitim-öğretim yarıyılında, yoksa takip eden eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.” hükmü yer almaktadır.
Söz konusu madde kapsamında; üniversitemizden ilişiği kesilen ve üniversitemize kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayan öğrencilerin (terör suçundan hüküm giyenler hariç) 26 Kasım 2014 - 26 Nisan 2015 tarihleri arasında aşağıdaki belgelerle birlikte ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe müracaat etmeleri halinde öğrenimlerine devam edebilirler." diye bir üniversitenin sayfasında bilgi var.

6569 sayılı af kanunu formasyon öğrencilerini kapsıyor mu? askerde olması sebebi ile kayıt tarihini kaçıran öğrencinin hakkı saklı mıdır?
yardımcı olabilirmisiniz?