5187 Sayılı Basın Kanunu ile 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun'a Uyumlu Hale Getirmek Üzere Değişiklik Yaptı.


Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) "Basın Kartı Yönetmeliği"nde basın mensuplarının ihtiyaçlarına binaen ve 5187 sayılı Basın Kanunu ile 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun'a uyumlu hale getirmek üzere değişiklik yaptı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliğe göre belli koşulları taşıyan ilköğretim mezunu gazeteciler, 3 ay içinde başvurmaları halinde basın kartı almak için müracaat edilebilecek. Yönetmeliğe eklenen geçici madde ile 3 ay içinde müracaat ederek, mensuplarına basın kartı verilebilecek bir yayın organında en az 36 ay süre ile bilfiil çalıştıklarını Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınacak prim döküm cetveli ile belgeleyen ve halen çalışan basın mensupları basın kartı almak için başvuruda bulunabilecek.

Mevcut yönetmeliğin 5. maddesinin (b) fıkrası "Basın-yayın kuruluşlarının Türk uyruklu sahip ve mensuplarının basın kartı alabilmesi için, en az ortaöğrenim veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olması" hükmü yer almaktadır. Bugünden itibaren 3 ay içerisinde başvurmaları halinde ilköğretim mezunu gazetecilerin talepleri Basın Kartı Komisyonuna Genel Müdürlük tarafından götürülecek. Nihai kararı yine Basın Kartı Komisyonu verecek.

Karakaya: MEDYA MENSUBLARIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ

BYEGM Genel Müdürü Murat Karakaya konu ile ilgili şu değerlendirmede bulundu: "Ülkemizde 11 bin 726 basın kartı taşıyan medya mensubu arkadaşımız var. Ancak Genel Müdürlüğümüzde 31 bin gazetecinin basın kartı başvuru dosyası bulunmaktadır. Bu kadar büyük bir sektörüz. Değişik illerde gerçekleştirmiş olduğumuz Yerel Medya Bilgilendirme toplantılarında gördük ki, sektörde bundan daha da fazla çalışan arkadaşlarımız var. Yönetmeliğin 5. Maddesinin (b) bendindeki öğrenim şartını yerine getiremediğinden müracaat edememiş, fakat içlerinde 20 yıla yakın süre ile 212 dediğimiz şimdiki 5953 sayılı kanuna tabi olarak çalışanlar bulunmaktadır. Basın iş kolundan sigortaları dahi yatmaktadır. Düzenleme ile halen çalışan ve basın iş kolundan sigorta primleri en az 36 ay yatmış olan bu meslektaşlarımıza bir defalık bu hak tanınmıştır. Yapmış olduğumuz çalışmalarla yerel medyayı desteklemeye ve onlardan gelen talepleri dikkate almaya devam edeceğiz."

Basın Kartı Yönetmeliği değişikliği için bir yıldan beri çalışan komisyon üyelerine teşekkür eden BYEGM Genel Müdürü Murat Karakaya, yönetmelik gereği başvuru şartını taşıyanların üç ay içinde müracaat etmelerini beklediklerini söyledi.

Basın Kartı Yönetmeliği değişikliği için oluşturulan Basın Kartı Yönetmeliği Çalışma Komisyonu üyeleri bir yılı aşkın süredir yoğun bir çalışma yürüttü. Komisyon üyeleri Nazmi Bilgin (Gazeteciler Cemiyeti Başkanı), Atilla Sertel (Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı), Orhan Erinç (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı), Turgay Olcayto (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı), Ercan Sadık İpekçi (Gazeteciler Sendikası Başkanı), Turhan Bozkurt (Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi), Bahattin Akyön (Basın Yayın Daire Başkanı)'den oluşuyor.
(Cihan Haber Ajansı)