Yükseköğretim Yürütme Kurulu, pedagojik formasyon başvurularında, adayların disiplin cezası alıp almadıklarına bakılmaksızın başvurularının kabul edilmesine ve geçici kaydının yapılmasına karar verdi

04.12.2013 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında:

Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 05.11.2013 tarihli toplantısında uygun görülen Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar'ın 5. maddesinin Programa Kayıt İçin Gerekli Belgeler'e ilişkin 12/f bendindeki "üniversiteden disiplin cezası almadığına dair belge" ibaresinin adayların mağduriyetine sebep olduğu yönünde Kurulumuza intikal eden başvurular incelenmiş olup anılan bendin kaldırılması hususunun Yükseköğretim Genel Kurulu'na arzına ve adayların Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında görüşülecek süre zarfında anılan madde nedeniyle mağduriyetlerinin önlenmesi için disiplin cezası alıp almadıklarına bakılmaksızın başvurularının kabul edilmesine ve geçici kaydının yapılmasına karar verilmiştir.

Kaynak