Milli Eğitim Bakanlığı, ağustos ayında yapılacak özür durumundan atamalarla ilgili bir duyuru taslağı hazırlayarak, öğretmenlerin görüşüne sundu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ağustos ayında yapacağı özür durumundan il içi ve iller arası yer değiştirme duyuru taslağını öğretmenlerin görüşüne sundu.

Taslakta, tercih yapacak öğretmenlerin, özürlerinin bulunduğu ildeki okullar arasından tercih yapabilmesine imkan sağlandı. Öğretmenler daha önce sadece eşinin bulunduğu ilçedeki okulları tercih edebiliyordu.

Bakanlığın internet sitesinde, 2013 yılı Ağustos ayında yapılacak özür grubu il içi ve iller arası yer değiştirmeler için hazırlanan duyuru taslağı yayımlandı.

Öğretmenler, taslağa MEBBİS üzerinden kendi kullanıcı bilgileriyle erişebilecek ve taleplerini sistem üzerinden yine Bakanlığa iletebilecek.

Taslağa göre, Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenler, il içi ve iller arasında sağlık ve eş özrüyle genel ve özel hayatı olumsuz etkileyen nedenlere bağlı yer değişiklikleri için ilk başvurularını 12-16 Ağustos'ta yapacak. Tercihler ise 20-23 Ağustos'ta alınacak. Öğretmenlerin yerleştirmeleri de 26 Ağustos'ta yapılacak.

Alanlar itibarıyla atama yapılacak norm kadro açığı bulunan okullar, Bakanlığın İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü internet adresinde ilan edilerek, öğretmenlerin tercihlerine açılacak ve yer değiştirmeler bilgisayar ortamında hizmet puanı esasına göre yapılacak.

Öğretmenlerin hizmet puanının hesabında başvuruların son günü; hizmet süresinin hesabında ise 30 Eylül 2013 tarihi esas alınacak.
Başvuru yapacak öğretmenlerde, devlet memurluğu ve öğretmenliğin her ikisinde de adaylıklarının kaldırılmış veya 30 Eylül 2013 itibarıyla kaldırılabilecek durumda olma şartı birlikte aranacak.

Öğretmenlikten ayrıldıktan sonra açıktan ya da kurumlararası yeniden atama kapsamında atananlardan, sağlık durumu sebebiyle yer değiştirecekler hariç, 30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla bulunduğu ilde en az 1 yıl süreyle öğretmenlik yapmış olanlar, özür durumuna bağlı yer değiştirmeye başvurabilecek.

Sağlık durumu özrü ya da genel ve özel hayatı olumsuz etkileyen nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusu uygun bulunan öğretmen eşlerden, talebi hâlinde diğer eşin de yer değişikliği başvurusu birlikte değerlendirilecek.

Öğretmen tüm ildeki okullardan tercih yapabilecek

Taslakta, daha önce öğretmenlerin atamalarda eşinin görev yaptığı ilçeyi tercih etme zorunluluğu da kaldırıldı. Buna göre, öğretmenler, özürlerinin bulunduğu ildeki okullar arasından tercihte bulunabilecek.

Öğretmenler en çok 25 tercih yapacak, tercihlerine atanamama ihtimaline karşılık da 26. seçenek olarak il genelinde boş kalan eğitim kurumlarına atanmak isteyip istemediğini belirtecek.

Yer değiştirme sonuçları, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü adresinde yayımlanacak.

Kaynak: A.A