ÖSYM'nin teşkilat kanununda, torba kanun teklifi ile değişiklik yapılmaktadır.

ÖSYM, sınavlarda görev alan personele, Kanunun 6. maddesinin 13. fıkrası hükmü gereğince sınav ücreti ödeyebilmektedir.

Ancak, 6. maddenin 13. fıkrasında yer alan "Memuriyet mahalli dışına sınav görevi için yurt içinde görevlendirilenlere sınav ücreti dışında 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca ayrıca harcırah ödenmez." hüküm gereğince memuriyet mahalli dışına görevlendirilenlere sınav ücreti verilmekte ancak harcırah verilmemektedir.

Şimdi bu düzenleme değiştirilmektedir. Plan ve Bütçe Komisyonundan geçen düzenlemeye göre, memuriyet mahalli dışına sınav görevi için görevlendirilenlere sınav ücretine ilave olarak yol ücreti de verilecektir.

Kaynak: Memurlar.Net