Türkiye'nin en köklü üniversitesi olan İÜ'nin nüfusu, 5 bin 75 akademik personel ve bu yıl alacağı 23 bin 714 öğrenciyle, 125 bini geçecek Bu rakamlara bakıldığında üniversite, Bayburt, Tunceli, Ardahan ve Kilis'in nüfusundan kalabalık İÜ Rektörü Prof. Dr. Söylet: "Üniversite geleceğin öğrencilerinin beklentilerini karşılamak için, son 4 yılda eğitim programlarını yüzde 17 arttırdı ve çeşitlendirdi" "2013 Tanıtım ve Tercih Günleri, 8 25 Temmuz'da yapılacak"

İstanbul'un fethiyle yaşıt, Türkiye'nin en köklü üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi'nin (İÜ) nüfusu, 5 bin 75 akademik personel ve bu yıl alacağı 23 bin 714 öğrenci ile 125 bini geçecek. Bu rakamlara bakıldığında üniversitenin nüfusu, Bayburt, Tunceli, Ardahan ve Kilis'inkinden fazla...

İÜ Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1475 profesör, 420 doçent, 770 yardımcı doçent ve 2410 öğretim üye yardımcısı olmak üzere 5075 akademik personelle hizmet verdiklerini söyledi.

Öğrenci merkezli ve öğrenci dostu bir üniversite olmak için çalıştıklarını dile getiren Söylet, geleceği şekillendirecek insan kaynaklarını yetiştirmek için büyük gayret içinde olduklarını ifade etti.

Eğitim ve öğretimin artık geleneksel anlamda öğrencilere, geleneksel amaç, içerik ve yöntemlerle belirli bilgi ve becerileri kazandırma sınırlarını aşmış durumda olduğunu anlatan Söylet, son dört yılda, bir yandan geleneksel eğitim öğretim işlevlerini geliştirerek sürdürürken, diğer yandan da yenilikçi program ve yöntemleri devreye soktuklarını kaydetti.

Geleceği inşa edecek insan kaynağını yetiştiren üniversitelerin, öğrencilerin sadece bilgilerini değil, beceri ve tutumlarını da değiştirdiğini söyleyen Söylet, "5075 öğretim elemanımız, 20 fakülte, 9 yüksekokul, 17 enstitüsü, 60 uygulama ve araştırma merkeziyle 105 bini aşkın öğrenciye eğitim veriyor. Bu birimlerde 58 ön lisans, 163 lisans, 266 yüksek lisans, 217 doktora, 7 sanatta yeterlilik olmak üzere 755 eğitim programı bulunuyor. Üniversite geleceğin öğrencilerinin beklentilerine cevap verebilmek için son 4 yılda eğitim programlarını yüzde 17 oranında arttırdı ve çeşitlendirdi" dedi.

"Y ve Z kuşağı öğrencileri gelecek"

Rektör Söylet, sınava girecek öğrenciler hakkında da şu bilgileri verdi:

"Sınava girecek gençlerimizin çok büyük bir bölümünü 'Y' ve 'Z' kuşağı temsil ediyor. Bu kuşak yaratıcı fikirlere, yeniliğe, inovasyonu teşvik eden sektörlere ve işlere önem veriyor. Bu kuşakta teknolojinin getirdiği hızlı yaşam kültürünün bir tarz olarak karşımıza çıktığını çok rahat görebiliyoruz. Sınava girecek büyük bir çoğunluğu oluşturan bu grup, aynı zamanda yeteneklerini sergilemeyi, bunu geliştirmeyi ve etkin bir biçimde kullanmayı arzu ediyor. Girişimci ve rutin çalışma koşullarını sevmiyor. Çalışma koşullarının esnek olacağı iş modellerini tercih ediyor. Ast-üst ilişkisine uzaklar ve ekip liderliği ile katılımcı birlikteliğe değer veriyorlar. Talimatlara, korkutmaya ve zorlamaya dayalı yönetsel teknikler, sınava giren bu kuşağa uygun bir yönetim modeli değil. İnternet aracılığı ile de bütün işlerini takip edip tamamlamak istiyorlar.

Bilişim ve finans, en çok ilgi duydukları iş alanları. Bu kuşağın sosyal yaşam beklentilerini de şöyle sıralayabiliriz. Öncelikle çevreci, yeşile, doğaya karşı saygılı ve gelecekteki su kaynaklarının tükenmesinden tutun, ekolojik dengenin bozulmasına kadar bütün konulara duyarlılar. Bu kuşak öğrenci adaylarımız sınava girdiler. Üniversitelerimizin sıralarına oturacak-belki de hiç oturmadan internet aracılığı ile derslere erişecek- gençler, üniversitelerimizi tercih edecekler. Yerleşke hayatından, ders programlarına; eğitim teknolojilerinin ne kadar kullanıldığından, kütüphanede bulunan e-kitaplara kadar üniversiteleri sorgulayacaklar. Üniversitelerin de öğrencilerin üniversite seçerken tercihlerinin neler olabileceğini çok iyi okuması gerekiyor. Biz üniversiteler bu beklentileri iyi okuyabilirsek onlara gelecek için iyi şeyler öneren bir üniversite modeli oluşturabiliriz."

- 23 bin 714 yeni öğrenci gelecek

Üniversiteye 23 bin 714 yeni öğrenci geleceğini belirten Söylet, bu kontenjanların 8 bin 500'ünün Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'ne ait olduğunu bildirdi.

Üniversiteden 110 bin öğrencinin eğitim gördüğünü, her yıl yaklaşık 15 bin öğrencinin mezun olduğunu kaydeden Söylet, nüfusun, 5 bin 75 akademik personel ve bu yıl alacağı 23 bin 714 öğrenci ile 125 bini geçeceğini aktardı.

Bu rakamlara bakıldığında üniversitenin nüfusu, Bayburt (75 bin 797), Tunceli (86 bin 276), Ardahan (106 bin 643) ve Kilis'in (124 bin 320) nüfusundan fazla olacak.

Üniversitenin olanakları hakkında bilgi veren Söylet, Tanıtım ve Tercih Günleri'nin 8-25 Temmuz'da düzenleneceğini bildirdi.

Rektör Söylet, Beyazıt'taki ana yerleşkede fakülte ve yüksekokul temsilcilerinin katılımıyla başlayacak tercih ve tanıtım günlerinin, 15-25 Temmuz'da da bütün fakültelerin kendi yerleşkelerinde devam edeceğini belirtti.

Kaynak: A.A