İyi günler editörüm. 24.06.2013 tarihinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile birlikte Devlet Personel Başkanlığı ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'na da 3301 Emlak ve Emlak Yönetimi (önlisans) mezunları olarak dava açmış bulunmaktayız. Sizden ricamız bu davanın mümkün olduğunca kısa sürede sonuçlanması ve 03.07.2013 (KPSS 2013/1 tercihlerinin son günü) tarihine kadar da yürütmenin durdurulması için bizlere destek olmanız, sesimizi duyurmanızdır.

Dava gerekçelerimiz 5 madde altında ekte mevcuttur, ilgili KPSS kılavuzunu da ekte sunuyorum (bkz. Sayfa 32), 3301 Emlak ve Emlak Yönetimi bölümünün haksız ve alakasız yere 3003 koduyla birleştirilmesi, ancak aynı dersleri aldığımız 3318 Tapu Kadastro MYO/Tapu Kadastro bölümünün ayrı tutulması dava sebebimizdir.

Emlak ve Emlak Yönetimi mezunları olarak bizleri bu dava sürecinde yalnız bırakmayacağınızı ve sesimizi yetkili mercilere duyuracağınızı umut ediyor, size en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Saygı ve sevgilerimizle...


DAVA GEREKÇELERİMİZ:
1-) 2013/1 KPSS alımlarında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 3318 program kodlu Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu/Tapu Kadastro programı için 80 adet Bilgisayar İşletmeni unvanı altında ayrı kadro açması, ancak 3003 program kodlu Adalet Meslek Yüksekokulu/Adalet programıyla birlikte 3301 program kodlu Emlak ve Emlak Yönetimi programına yine aynı unvanda 216 adet ortaklı kadro açılması, buna mukabil bir bölüme ayrımcılık yapılması, diğer bölümün ise (Emlak ve Emlak Yönetimi) hiçbir şekilde eşit olmadığı ve daha önceden aynı kurumun ilanlarında aynı unvan altında hiç yarıştırılmadığı bir bölümle yarıştırılarak mağdur edilmesi.

2-) Yukarıda sözü geçen işlemde 3318 program kodlu Tapu Kadastro MYO/Tapu Kadastro bölümüne aynı unvanda yapılan alımda bu bölümün özel olarak korunması ve dolayısıyla bu bölüme ayrımcılık yapılması, bunun da haksız rekabete sebep olacağı.

3-) 3003 program kodlu Adalet MYO/Adalet programına daha önce hiçbir ilanda yer vermeyen Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 2013/1 KPSS alımında 216 adet Bilgisayar İşletmeni kadrosuna 3301 program kodlu Emlak ve Emlak Yönetimi gibi her yönden alakasız bir bölümle ortak yer vermesi, ancak aldığı dersler bakımından Emlak ve Emlak Yönetimi bölümüyle özdeş bir bölüm olan Tapu Kadastro MYO/Tapu Kadastro programının aynı unvan altında 80 kadroyla ayrı tutulması, bu durumun da eşitlik ilkesine aykırı olması,

4-) Yukarıda sözü geçen işlemin açıkça hukuka aykırı olması, uygulanması halinde ise telafisi güç zararlar doğuracağı.

5-) Tercih süresinin 03.07.2013 tarihinde sonlanması, akabinde en geç 2 gün içinde açıklanması sebebiyle savunma alınmadan yürütmenin durdurulması gerektiği, aksi durumda sonradan giderilmesi olanaksız durum ve zararlara sebep olacağı, bu sebeple de iptali istenen işlemin iptal davası sonuçlanıncaya kadar yürürlüğün de durması sebebiyle iş bu dava açılmıştır.

Arkadaşlar, bu konuda hepinizin yardımlarını bekliyoruz.