Konu: YEMLEME
UNUTULMAMALIDIR


ABD'de bir askeri okulda Amerikalı subaylar ile birlikte girdiği derste
anlatılanlardan aktarımdır:

"Dershanede hocayı beklerken ışıklar kapanmış ve bir çizgi film gösterilmeye
başlanmış.

Filmin adı " Küçük Tavuk ".
Bir kümes var. Kümeste bir çok tavuk ile genç ve küçük horozlar, bir de
kümesin yaşlı ve büyük horozu bulunuyor.
Kümesin etrafında da bir tilki dolaşıyor.
Yaşlı ve büyük horoz, tilki içeri girmesin diye kümesin kapısını sıkı sıkıya
kapatmış, tavukları dışarı bırakmıyor.
Tabii dışarı çıkamadıkları için doğru dürüst yemlenemeyen tavuklar da zayıf
ve küçük tavuklar.
Yaşlı ve büyük horoz ise dışarı bırakmadığı tavuklara ölmeyecek kadar mısır
tanesi dağıtarak yaşamalarını sağlıyor.

Kümese giremeyen tilki bunun üzerine kümesin tellerinde küçük bir delik
açarak küçük ve genç bir horoza sesleniyor ve ona biraz mısır veriyor.

Mısırı yiyen küçük ve genç horoz her gün gelip tilkiden mısır alıyor.
Bir süre sonra tilki küçük ve genç horoza tek başına yiyebileceğinden fazla
mısır verince genç horoz hem kendisi yiyor hem de diğer tavuklara mısır
dağıtıyor.
Böylece yavaş yavaş yaşlı ve büyük horozun kümesteki gücü kırılıyor.
Horozun etrafındaki tavuklar azalmaya başlıyorlar. Artık popüler olan genç
ve artık irileşen horozun etrafında ise tavuklar toplanıyor.

Bu aşamada tilki kümesin kapısının önüne mısır bırakıyor. Kümeste bir
tartışma çıkıyor.
Kapıyı açalım mı açmayalım mı diye. Sonunda korkarak kapıyı açıyorlar ve
kafalarını dışarı uzatıp yemlenip hemen geri çekiyorlar.
Bir süre böyle devam ediyor.
Hiçbir şey olmuyor. Kümesteki tavuklar rahatlıyor. Korkuları azalıyor.
Nihayet bir gece tilki kümesin önündeki avluya mısır döküyor. Artık korkusuz
olan tavuklar genç ve artık güçlü horozun öncülüğünde dışarı çıkıyor ve
rahat rahat yemleniyorlar.
Kümesteki her tavuk semiriyor.

Tilki bir süre sonra gece kümesin kapısından kendi mağarasına kadar mısır
tanelerini döküyor. Sabah kümesten çıkan ve korkusuzca yemlenen tavuklar
yemlene yemlene mağaraya kadar gidiyorlar.

Sonra mağaraya giriyorlar. Onları içeride bekleyen tilki bütün kümes
mağaraya girince mağaranın kapısını kapatıyor."

Çizgi film burada bitmiş. Işıklar yanmış. Ve dersin hocası kürsüye çıkarak,
"İşte Üçüncü Dünya ülkeleri böyle yönetilir" diyerek derse başlamış.