Türk Eğitim-Sen'in Milli Eğitim Bakanlığı'na, 2013 yılı yaz döneminde yayınlanacak olan özür durumuna bağlı yerdeğişikliği kılavuzunda öğrenim özrüne ve il/ilçe emri uygulamasına yerverilmesi hususunda yaptığımız yazılı başvuruya Bakanlık cevap verdi.

Danıştay ikinci dairesinin öğrenim özrünün Kılavuzda yer almamasına ilişkin eksik düzenlemenin iptali kararı doğrultusunda 2013 yılında özür durumuna bağlı yer değiştirmelerde öğrenim özrüne de yer verilerek değerlendirileceği belirtildi.


T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Sayı : 28892082/915.02/1150863
Konu: Özür grubu yer değiştirmeleri

TÜRKİYE EĞİTİM, ÖĞRETİM ve BİLİM HİZMETLERİ KOLU KAMU ÇALIŞANLARI SENDİKASI (TÜRK EĞİTİM-SEN) GENEL BAŞKANLIĞINA Kızılay Bayındır 2 Sok. No:46 Çankaya/ANKARA

İlgi: 20/05/2013 tarihli ve GMT.430.00/497 sayılı yazınız.

2013 yılı yaz döneminde yayınlanacak olan özür durumuna bağlı yer değişikliği kılavuzunda öğrenim özrüne ve il/ilçe emri uygulamasına yer verilmesi hususundaki ilgi yazınız incelenmiştir.

Bilindiği gibi, Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kuramlarında görev yapan öğretmenlerin 2012 yılında isteğe bağlı, eş ve sağlık özür durumu ile genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değiştirmeleri Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

2012 yılı Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzunun “Genel Açıklamalar” başlıklı 1.1 maddesinde öğrenim özrünün yer almamasına ilişkin eksik düzenlemenin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle açılan idari dava sonucunda Danıştay İkinci Dairesince yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Bu çerçevede, Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kuramlarında görev yapan öğretmenlerin 2012 özür durumuna bağlı yer değiştirme işlemleri tamamlandığından, Danıştay İkinci Dairesinin söz konusu karan dikkate alınarak 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda 2013 yılında özür durumuna bağlı yer değiştirmeler öğrenim özrüne de yer verilerek gerçekleştirilecektir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Salih ALTUNTAŞkaynak: MEB: Öğrenim özrü tayinleri yapılacak - Memurlar.Net

- - - Güncellendi - - -

Şartları merak ediyorum, doğu görevi yapanlar, eskiden olduğu gibi doğu görevine giren okulları mı tercih edecek yine,
tezsiz yüksek lisansı sayacakları mı, tezsize sırf tayin için başvurup gittikten sonra okumayanlara yaptırım olacak mı merak etmiyorum. Çünkü tezsizi de sayarlar, bitirmeyi şart koymazlar.Hemen tayin öncesi paralar bastırılır, başvurular yapılır, sonra sen sağ üniversite selamet. Maksat öğretmenler okusun
Herkes buna dahil değildir, ben mebde yaklaşık 2 yıl öğrenim özrü bekledim, ilk yıl gidemedim, 2. yıl 13 saatlik yol teptim her hafta. Amacım gerçekten okumaktı, selam olsun öyle hocalara!