12 Eylül’ü anımsatan baskıya son verin Türkiye’deki çeşitli üniversitelerden 389 öğretim elemanı, YÖK ve hükümetin üniversitelere yönelik uygulamalarını protesto ederek, “Tasfiyelere, Baskılara ve Hukuksuzluklara Karşı Akademik Özgürlük İçin Mücadeleye Çağrı” başlıklı manifesto yayınladı.

12 Eylül ve McCarthy dönemini anımsatan baskı ve tasfiye politikalarına son verilmesini isteyen öğretim elemanlarının yayınladığı yazıda özetle şöyle denildi:

2012 KARABASANA DÖNDÜ

“Bilimi ve özgür düşünceyi baskı altına almayı amaçlayan uygulamalar, son yıllarda giderek yoğunlaşmış; 2012 ile birlikte ise adeta bir karabasana dönüşmüştür. Akademik özgürlüğün ön koşulu olan iş güvencesinin yokluğu ise tasfiyeci eğilim ve uygulamaların önünü bütünüyle açmaktadır. Üniversitelerde iş güvencesinden yoksun olarak çalıştırılan öğretim elemanlarından üniversite yönetimlerince, eleştirel ve özgür düşünceli oldukları için ‘sakıncalı’ görülen öğretim elemanlarının görevine son verilmekte, atamaları yenilenmemekte ya da ders vermeyerek ve kadro açmayarak üniversiteden uzaklaştırılması sağlanmaktadır. Bu anlamda üniversite yönetimleri, yıllık atamalarla çalıştırılan araştırma görevlilerinin atamalarını yapmayarak üniversiteden uzaklaştırabildikleri gibi türlü yollarla araştırma görevlilerini üniversiteden ayrılmaya da zorlayabilmektedirler. Araştırma görevlilerinin yanı sıra süreli atamalarla çalıştırılan diğer öğretim yardımcıları, okutmanlar, öğretim görevlileri ve yardımcı doçentler de atamaların yenilenmemesine ilişkin sürekli bir endişe içerisinde bulunmakta; bu biçimde örtük ancak sistemli ve sürekli bir baskının üzerlerinde kurulması mümkün olmaktadır.

MUHBİR VATANDAŞLAR

Baskı ve tasfiye politikalarının bir diğer görünümü ise kovuşturma ve soruşturmalar biçimindedir. Eleştirel ve özgür tavırları ya da bilimsel çalışmalarıyla üniversite yönetimlerinin ya da iktidar odaklarının hedefi haline gelen öğretim elemanları, gerçek dışı suçlamalar veya uydurma – zorlama gerekçelerle hukuksuz soruşturmalara maruz bırakılmakta, sürgün edilmekte, istifa etmeye ya da emekli olmaya zorlanmaktadır. Bu süreçlerde ‘muhbir vatandaşlar’ tarafından yapılan ihbar ve şikayetlerin de devreye sokulduğu görülmektedir. Söz konusu soruşturmalarda akademik özgürlükle beraber, Anayasa’da ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde düzenlenen ve güvence altına alınan haklar ve özgürlükler açıkça çiğnenmektedir.

MÜCADELEYE DAVET

Bizler bu metnin imzacıları olarak öncelikle, emek, demokrasi ve insan hak ve özgürlükleri mücadelesi yürüten tüm sendikaları, öğretim elemanları derneklerini, demokratik kitle örgütlerini ve siyasal partileri, üniversitedeki baskılara, haksız soruşturmalara, tacizlere ve yürütülmekte olan tüm bu tasfiye politikalarına karşı çıkmaya, birlikte hareket etmeye ve akademik özgürlük için mücadele etmeye çağırıyoruz. Siyasal iktidardan, YÖK’ten ve üniversite yönetimlerinden, öğretim elemanları ve öğrencilere yönelik tüm baskı ve engellemelerin durdurulmasını, 12 Eylül ve McCarthy dönemini anımsatan bu baskı ve tasfiye politikalarına son verilmesini, kişilerin düşünce ve bilimsel–akademik etkinliklerinden dolayı verilmiş tüm disiplin cezalarının geri alınarak meslekten kopartılmalarına son verilmesini, işine son verilen tüm öğretim elemanlarının mesleklerine iadesini ve üniversitelerine dönmelerini talep ediyoruz.”

AJANDA

130 kadın girişimciye burs ‘10.000 Kadın Girişimci Sertifika Programı’ kapsamında, 130 kadın girişimciye burslu eğitim verilmesi planlanıyor. Goldman Sachs, Goldman Sachs Vakfı ve Özyeğin Üniversitesi’nin bu programından yararlanmak isteyen kadın girişimciler, 15 Temmuz’a kadar 10.000 Kadın Girişimci Sertifika Programı: adresinden başvurularını yapabilirler. Program ile şimdiye kadar Türkiye’de toplam 274 kadın girişimci burslu eğitim aldı.

Jean Monet sertifikası 2011-2012 akademik yılı Jean Monet Bursiyerleri Sertifika Töreni bugün yapılacak. Etkinlik, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’ın ev sahipliğinde Ankara Rixos Otel’de 18.30’da başlayacak. Törende 1993-1994 akademik yılı bursiyeri Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı (2010-2012) Milletvekili Mevlüt Çavuş-oğlu ve Bakan Egemen Bağış ile birlikte 2011-2012 bursiyerleri konuşma yapacak. Ardından bursiyerlere sertifikaları verilecek.

Kaynak: Hürriyet