Obama’nın danışmanı Hockfield, Türk üniversitelerine Ar-Ge yatırımı önerisinde bulundu. Hockfield, üniversitelerin endüstri ve araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ile ekonomik büyüme ve istihdamı arttırabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Barack Obama’nın Türkiye’den sorumlu bilim danışmanı Dr. Susan Hockfield, Türk üniversitelerinin endüstriyel birleşmeyle daha güçlü hale geleceğini söyledi.
Hockfield, göreve atandıktan sonra Türkiye’ye ilk ziyaretinde, Türk üniversitelerinin endüstri ve araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ile ekonomik büyüme ve istihdamı arttırabileceğini söyledi.
Türkiye’nin hem devlet üniversitelerine hem de özel üniversitelere yönelik Ar-Ge yatırımlarını takdir eden Hockfield, üniversitelerin böylelikle ülkedeki farklı öğrencilerin isteklerine cevap verebileceğini vurguladı.

Bağımsız ve rekabete açık üniversiteler

Hockfield, Türk üniversiteleriyle Amerikan üniversitelerini kıyaslandığında, Amerika’daki üniversitelerin bağımsız ve rekabete açık olmaları nedeniyle daha başarılı olduklarını anlattı.
Benzer bir sistemle Türkiye’de de daha kaliteli eğitim verilebileceğine dikkati çeken Hockfield, “Endüstri ile birleşmek üniversiteleri daha güçlü kılabilir, ekonomik gelişmişliği arttırabilir ve istihdam oluşturan ticari ürünlerin üretilmesine ivme kazandırabilir. Türkiye’nin bir sonraki nesil için olağanüstü kaynağı var” diye konuştu.

Türkiye tıbbı mucizelerin oluşmasında rol oynayabilir

Susan Hockfield, Ar-Ge çalışmalarının hem devlet hem de özel fonlarca desteklenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Türkiye’nin 2023’e kadar Gayrisafi Yurtiçi Hasılası’nı (GSYİH) ulaştırmak istediği hedeflerin önemli olduğuna değinen Hockfield, “2023 yılında yüzde 3’e çıkarmayı planladığı Ar-Ge fonunun GSYİH’nın yüzde 1’inin devletten, yüzde 2’sininse özel sektörden temin edilmesini memnuniyetle karşılıyorum” ifadelerini kullandı.
Türk üniversitelerinde Ar-Ge’yi geliştirmek için temel bilimlerin önemli olduğuna vurgu yapan Hockfield, “Türkiye, kolesterol düşürücü statin ve herceptin benzeri kanser ilaçlarına öncelik vererek tıbbi mucizelerin oluşturulmasında rol oynayabilir” yorumunda bulundu.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nün (MIT) ilk kadın başkanı olarak 2004-2012 yılları arasında görev yapan Hockfield, geçtiğimiz günlerde Ankara ve İstanbul’da ortak bilimsel ve teknolojik hedeflere ulaşmayı hedefleyen sivil toplum kuruluşu, akademi ve bilim dünyasının temsilcileriyle bir araya gelmişti.

Kaynak: Hürriyet