Yapılan yönetmelik değişikliğiyle YURTKUR yurtlarının yüzde 93’üne, ara sınıf ve birinci sınıf öğrencilerinin yerleştirilmesine karar verildi.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmeliğin 8. maddesinde değişiklik yapıldı.
Buna göre, gerçek veya tüzel kişilerle kurum arasında yapılan protokollerdeki özel hükümlere göre ayrılan yatak sayısı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile diğer ilgili mevzuat uyarınca burslu uluslararası öğrenciler için ayrılan yatak sayısı boş yatak sayısından düşüldükten sonra geriye kalan boş yataklara yurt bazında oranlara göre yerleştirme yapılacak.

Bu oranlar şöyle:

“Yüzde 93’üne dağılımı yönetim kurulunca tespit edilecek ara sınıf ve birinci sınıf öğrencileri, yüzde 2’sine ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, yüzde 2’sine artık yıl öğrencileri, yüzde 1’ine lisansüstü öğrencileri, yüzde 1’ine yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ek kontenjanla yerleştirilen öğrenciler, yüzde 1’ine burslu uluslararası öğrenciler dışında kalan uluslararası öğrenciler.”

Kaynak: Hürriyet