Üniversite mezunu işçiler memur olabilmek isteğiyle TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvurdu.

Üniversite mezunu işçiler memur olabilmek isteğiyle TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvurdu.

Dilekçe Komisyonu’na gönderilen ve şu ana kadar 10 imzanın bulunduğu on-line dilekçede; “Sayın milletvekillerim; Bizler tüm kamu kurum ve kuruluşlarda Kadrolu çalışan üniversite mezunu işçileriz. Kurumlarımızda birlikte çalıştığımız, memur ve sözleşmeli memur arkadaşlarımız gibi, üniversite mezunu olmamıza ve onlar gibi fiili olarak kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerde çalışmamıza rağmen statümüz farklıdır. Memur olmak istiyoruz. Çalıştığımız kurumlarda birçoğumuz 657 işi yapmakla birlikte, unvansız (vasıfsız) işçi statüsünde değerlendirilen biz üniversite mezunları, nakil, tayin, gibi memur özlük haklarından, faydalanamamaktayız. Bizler diploma meslek unvanlarımızı kullanamıyoruz. Senelerden beri süre gelen mağduriyetimizi ‘eşit işe eşit haklar’ doğrultusunda farklı zaman ve mekanlarda farklı makamlara iletmekle birlikte, Personel reformunun yapıldığı son noktada sizin yardım ve desteğinizi beklemekteyiz. “ ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Cihan