YÖK, düzenlediği ''Tıp ve Sağlık Bilimlerinde Öncelikli Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı'nın sonuç raporunu Sağlık Bakanlığı'na sundu. Raporda yeni tıp fakültesi açılması yerine mevcutların kalitesinin ve verimliliğinin artırılması istendi.

Sağlık çalışanları maaşlarına iyileştirme-

''Yeni tıp fakültelerinin açılması sorunu''na da değinilen raporda, dünyada nüfus başına en fazla tıp fakültesinin Türkiye'de olduğuna dikkat çekildi.

Raporda, ''Ülkemizde mevcut tıp fakültesi sayısının diğer ülkelere oranla yüksek olması ve kuruluşunu tamamlayanlardan bazılarının bile henüz istenilen standarda ulaşamaması nedeniyle yeni tıp fakültelerinin açılması yerine mevcutların geliştirilip güçlendirilmesi ve kurumsallaşmalarının tamamlanmasına gayret edilmelidir'' ifadelerine yer verildi.

Raporda TUS, DUS, YDUS kadrolarının adil dağılımının sağlanması gerekliliğine de vurgu yapıldı.

Tıp ve sağlık bilimlerinin diğer alanlarında eğitimin kalitesinin geliştirilmesi için çalışmaların artırılması istenilen raporda, üniversitelerle eğitim araştırma hastaneleri arasındaki işbirliğinin özendirilmesi, eğitime verilen yetersiz bütçe desteğinin gereken düzeyde artırılması, araştırma ve inovasyon için ek bütçe verilmesi, ülke imkanlarının el verdiği ölçüde hekimler ve diğer tüm sağlık çalışanlarının maaşlarına gerekli iyileştirmelerin yapılması ve bunlardan emeklilerin de yararlanmaları konuları yer aldı.

Kaynak: A.A