Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Seydi Çelik'e, Siyaset
Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde verdiği "Anayasa Hukukuna Giriş"
dersinde öğrencilerine ödev olarak farklı okumaların yanında "Komünist
Manifesto" nun da verilmesi nedeniyle Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)
tarafından soruşturma açıldı.

Öğretim üyesi Seydi Çelik nezdinde açılan bu soruşturma "Bilimsel
Özerkliğe" ve "Akademisyen Özgürlüğü'ne" saldırı anlamına gelmektedir.

Bu soruşturmayla birlikte AKP'nin "özgürlük"lerden ne anladığı ve yeni
hazırlanan YÖK Yasa Taslağı'nın nasıl bir üniversite ve akademik ortam
yaratmayı hedeflediği bir kez daha açığa çıkmıştır. Bu süreç AKP'nin
üniversitelere yönelik müdahalesinin, artan baskısının yeni bir
halkasıdır.

Üniversite Konseyleri Derneği olarak bilim emekçilerini "Bilim
Özerkliği'ne" ve "Akademisyen Özgürlüğü'ne" sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Üniversite Konseyleri Derneği Yönetim Kurulu
Kaynak: Sol Haber