Ankara Bölge İdare Mahkemesi eş durumu gözetilmeden 2. bölgeye atanan polis memurunun açtığı davada, davacıyı haklı buldu

Mahkeme kararında Anayasa'nın 41. maddesi ile 657 sayılı Kanunun 72/2 maddesindeki hükümlere atıfta bulunuldu.

Kararda ayrıca davacının 2009, 2010 ve 2011 yılıllarında yapılan ertelemelerinin eş durumundan değil hizmetine ihtiyaç duyurulmasından dolayı ertelenmiş olduğuna dikkat çekildi.

Kaynak: Memurlar.Net