İdare mahkemesi, binlerce üniversiteliye emsal teşkil edecek bir karara imza attı. YÖK’ün, Ukrayna’dan mezun bir üniversitelinin denklik belgesini onaylamayan kararı iptal edildi.

ANKARA 7. İdare Mahkemesi, yurtdışında yüksekokul bitiren ve YÖK ile “denklik” konusunda sorun yaşayan binlerce üniversite mezununu ilgilendiren emsal niteliğinde bir karara imza attı. Mahkeme, Ukrayna’da bir üniversiteden mezun olmasına rağmen, diplomasına denklik belgesi istemini kabul etmeyen YÖK’ün kararına karşı dava açan Mehmet Asıyoncacıadlı genci, açtığı “iptal” davasında haklı buldu. 2007 yılında girdiği Ukrayna Wisconsin International University İşletme Bölümü’nden mezun olan Asıyoncacı, diplomasına denklik belgesi verilmesi istemiyle 15 Ağustos 2011’de YÖK’e başvurdu. Kurul, diploma ve transkriptin, Ukrayna devlet standardında olmadığı gerekçesiyle başvuruyu reddetti. Bunun üzerine Asıyoncacı, Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından verilmiş Akreditasyon Sertifikası’nı da YÖK’e sundu, ancak buna rağmen başvurusu yine reddedildi. Asıyoncacı bunun üzerine kuruma “iptal” davası açtı. Mahkeme davacı genci haklı bularak YÖK aleyhine iptal kararı verdi. Mahkemenin gerekçesi şöyle: “Davacının mezun olduğu üniversitenin Ukrayna eğitim makamlarınca tanınıp tanınmadığı araştırılmış ise de araştırmanın Ukrayna ENİC Merkezi’ne görüş sormakla sınırlı tutulduğu, duruma ilişkin olarak Ukrayna eğitim makamları nezdinde herhangi bir araştırmaya gidilmediği görülmektedir.”

Kaynak: Haber Türk