TIPTA UZMANLIK SINAVI

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ya da Tıpta Uzmanlık Sınavı, Türkiye'de tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için gereken branş seçme sınavıdır. Her yıl Mart ve Eylül aylarında olmak üzere 2 kez yapılır.
Üst